Efter Arbetets artiklar om farorna med vattenbaserade inomhusfärger planerar Arbetsmiljöverket att gå ut med information om riskerna vid hudkontakt med färg och tapetklister. 

Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning av allergirisken om en färg innehåller ämnen som orsakar allergi, oavsett halt och oavsett vad som står på burken, slår Arbetsmiljöverket fast.

Med andra ord gäller myndighetens krav på riskbedömning även färger som inte är klassade som allergiframkallande, och därför saknar information om detta på burken eller i säkerhetsdatabladet.

– Kraven i våra föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker gäller inte bara kemiska produkter som är klassificerade som farliga, konstaterar Marie Cardfelt, avdelningsdirektör på myndigheten.

– Vid riskbedömningen ska arbetsgivaren även beakta produkter som kan skada utan att vara klassificerade.

Men hur ska man veta att en färg kan vara farlig om det inte står på burken?
– Om någon på arbetsplatsen får en allergi visar detta att en risk finns, men också om någon berättar om undersökningar som visar detta.

Nu planerar Arbetsmiljöverket att gå ut med information om allergirisker vid hudkontakt med målarfärg och tapetklister, påpekar Marie Cardfelt. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ”om möjligt” byta ut färgen mot en annan med ingen eller lägre allergirisk.

Visserligen får Sverige som EU-medlem inte ha egna regler för tillverkning och försäljning av de farliga färgerna. Men enligt den så kallade ”miljögarantiprincipen” i EG-fördraget har enskilda medlemsländer rätt att ställa hårdare krav än EU-lagstiftningen, om de kan motivera detta, bland annat utifrån människors hälsa och säkerhet.

Det var just med en sådan motivering som Sverige 1996 förbjöd lösningsmedlet trikloretylen (tri), som användes inom verkstadsindustrin för avfettning. Några år efter förbudet gick en arbetsgivare till EU-domstolen för att få behålla rätten att använda trikloretylen, och förlorade.

Men utrymmet för nationella avvikelser är väldigt litet när det gäller biocider, de allergiframkallande konserveringsmedlen i färger, eftersom dessa är genomreglerade, påpekar Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.

Samtidigt blir allt fler målare sjuka av färger som inte är klassade som farliga, vad tycker du facket ska göra?
– Det låter inte alls bra. Det är ett problem att man trott att vattenbaserade färger är helt ofarliga. I så fall var det bättre med de gamla färgerna. Då kunde man i alla fall inte slicka på fingrarna.

Både forskare och facket tycker att färgerna ska klassas som farliga oavsett halten av allergena ämnen, precis som när det gäller kosmetika.

– Det tycker jag är logiskt, säger Erik Gravenfors. Den nya forskningen borde föras vidare in i reglerna.

LÄS OCKSÅ:

Färgerna kostade dem yrket

KemI: Färgerna uppfyller lagkraven

KemI: Svalan-märket kan vara vilseledande

”Ofarlig” färg gör fler sjuka

Debatt: Skadliga färger måste bort