All ”ofarlig” vattenbaserad målarfärg innehåller konserveringsmedel som kan orsaka livslång allergi vid hudkontakt, visar en studie gjord 2014 av forskare från fem länder, däribland Sverige. Forskarna har analyserat innehållet i totalt 71 burkar vattenbaserad vit väggfärg och våtrumsfärg för inomhusbruk.

Granskningen visar att samtliga färger innehåller starkt allergiframkallande konserveringsmedel. Men säkerhetsdatablad och märkning stämmer inte med innehållet och uppgifterna är ofta felaktiga eller vilseledande, konstaterar forskargruppen.

I februari granskade Kemikalieinspektionen tolv ”storsäljande” vattenbaserade inomhusfärger och kom fram till en annan slutsats. Nämligen att nästan samtliga färger uppfyller kraven i lagstiftningen.

Enligt Kemikalieinspektionen beror skillnaden i slutsatser framför allt på nya märkningsregler i EU:s lagstiftning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen. De nya reglerna, som trädde i kraft 1 juni 2015, kräver information vid lägre halter av de allergiframkallande konserveringsmedlen i vattenbaserade färger.

Men enligt Carola Lidén, som är en av forskarna bakom den internationella studien, och professor på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, beror skillnaden på att man granskat färgerna utifrån två helt olika perspektiv.

Kemikalieinspektionen har tittat på om färgerna i första hand uppfyller lagkraven, medan forskarna har granskat om de uppfyller behovet av information hos användare som är allergiska, förklarar hon.

– De som är allergiska måste undvika väldigt, väldigt låga halter av de här ämnena. Men de får knappast veta att de här ämnena finns i produkterna, slår Carola Lidén fast.

Läs hela rapporten här.

LÄS OCKSÅ:

Färgerna kostade dem yrket

Arbetsmiljöverket kräver riskbedömning

KemI: Svalan-märket kan vara vilseledande

”Ofarlig” färg gör fler sjuka

Debatt: Skadliga färger måste bort