Första varslet

11 april varslade Vårdförbundet om de första stridsåtgärderna. Avtalet mellan facket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona hade då löpt ut den 31 mars, och ett första försök till medling mellan parterna hade inte lyckats.

Blockad mot övertid

25 april inleddes konflikten med en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar i landets samtliga regioner samt på fyra vårdbolag i Stockholm. 

Totalt omfattas 63 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. 

20 maj utökades blockaden till att också omfatta 5 000 anställda i kommunal hälso- och sjukvård i 29 kommuner. 

Varsel om vårdstrejk

21 maj varslar Vårdförbundet om strejk för 2 000 anställda i fem regioner på följande arbetsplatser: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus och Norrlands universitetssjukhus. Dessutom omfattas Danderyds sjukhus och Södersjukhuset som drivs i bolagsform och går på Sobonas avtalsområde.

Strejken träder i kraft den 4 juni klockan 11:00 om inte parterna enats. Den 4 juni hävs också nyanställningsblockaden i samtliga regioner och vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Tanken är att underlätta för nyutexaminerade att få jobb i vården. 

Strejken trappas upp

28 maj Vårdförbundet utökar strejkvarslet. 1 900 personer på 170 arbetsplatser varav 60 är vårdcentraler omfattas av det nya varslet. Förutom tidigare nämnda regioner och sjukhus berörs även regionerna Värmland och Västmanland av varslet. 

Strejken inleds

4 juni Vårdförbundet inleder strejken för 2 000 anställda. Efter förhandlingar med arbetsgivarna i vissa regioner har varslet justerats något, men inget fall har gått vidare till den centrala nämnden som kan avgöra om en strejk är samhällsfarlig.

Vad bråkar de om?

Striden gäller främst Vårdförbundets krav på arbetstidsförkortning. Facket kräver 75 minuter kortare arbetstid i veckan. Arbetsgivarna anser att det är ohållbart med omfattande arbetstidsförkortningar.