Vårdförbundets ordförande, Sineva Riberiro, är upprörd.

– Det är nog nu. Vi har tagit vårt ansvar. Nu måste arbetsgivaren ta sitt, och då måste de sänka veckoarbetstiden för att våra medlemmar ska orka ett helt yrkesliv.

Strejkvarslet är alltså en upptrappning av den pågående konflikten som inleddes för snart en månad sedan. Då inledde förbundet en övertids- och nyanställningsblockad som omfattar 63 000 medlemmar.

Stridsfrågan handlar om arbetstiden där Vårdförbundet kräver en stegvis förkortad arbetstid, något motparten, SKR, menar är omöjligt att genomföra på grund av personalbristen i vårdsektorn.

Men det är inget argument som biter på Sineva Ribeiro.

– Det är löjliga beräkningar. Det är en schemaläggningsfråga som är lätt att lösa. En sänkt arbetstid skulle också göra det lättare att rekrytera nya sjuksköterskor.

Trappar upp konflikten

Enligt Sineva Riberiero hävdar motparten att man inte har något annat mandat än att komma med samma avtalsförslag som Vårdförbundet kommit med från början.

Parterna har en planerad förhandling i dag, tisdag.

– Vi har träffats flera gånger, men de kommer bara med samma hemställan som vi redan sagt nej till två gånger. Så jag tänker inte ta emot den. Det blir ett nej vid sittande bord och det har jag hela förbundsstyrelsen med mig i, säger Sineva Ribeiro.

Arbetet har sökt SKR som avböjer att kommentera varslet, men hänvisar till ett pressmeddelande.

Där skriver man att man nu begär att medlare ska gå in och hjälpa till.

− Ska vi kunna komma fram till ett avtal och få stopp på Vårdförbundets strejkåtgärder, så måste vi förhandla. Därför är det dags att medlare kallas in för att vi ska kunna lösa upp konflikten, säger Ulf Olsson, ordförande förhandlingsdelegationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Arbetsgivarorganisationen avfärdar kravet på arbetstidsförkortning med anledning av det svåra rekryteringsläget. SKR anser att det snarare skulle öka belastningen på de som jobbar inom vården.

− Direktiven från de förtroendevalda i kommuner och regioner är tydliga – omfattande arbetstidsförkortningar är inte ett alternativ. När det inte finns tillräckligt med medarbetare att rekrytera riskerar en arbetstidsförkortning att slå helt fel, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKR:s Förhandlingsdelegation, i pressmeddelandet.

Strejkvarslet berör 2 000 anställda på storsjukhusen i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. 

Samtidigt meddelar förbundet att man delvis lättar på nyanställningsblockaden för att underlätta för de sjuksköterskestudenter som tar examen i juni.

Strejken inleds den 4 juni, om inte parterna kommit överens dessförinnan, omfattar biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.