Vårdförbundets strejkvarsel som träder i kraft på tisdag kommer att innebära att behandlingar och operationer måste skjutas upp, varnar arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

Strejken kan därmed få allvarliga konsekvenser som ”vårdskador, bestående men och död” skriver SKR i en konsekvensanalys av varslet som skickats till Medlingsinstitutet. 

”Ansvarsfulla överväganden”

Vårdförbundet håller inte med. Facket anser att de gjort ”ansvarsfulla överväganden” för att undvika allvarliga risker och att arbetsgivarna kan hantera situationen genom att planera och anpassa vården. 

I flera regioner där facket varslat om strejk pågår nu förhandlingar efter att arbetsgivarna hävdat att varslet är samhällsfarligt.

Om fack och arbetsgivare inte enas blir det en central nämnd som avgör om strejken är samhällsfarlig. I så fall kan den begränsas eller stoppas av nämnden. 

– Det är givetvis en gissning, men vi gör bedömningen att det första ärendet kan komma in till oss till helgen, eller kanske i början av nästa vecka, säger Göran Hägglund, som är den centrala nämndens ordförande. 

”Väldigt intressant uppdrag”

Förutom den tidigare partiledaren för Kristdemokraterna består nämnden av tre ledamöter var från fack och arbetsgivare och två till så kallade oberoende ledamöter som de tillsatt tillsammans. 

– Jag tycker det är hedrande att parterna enats om mitt namn i det här sammanhanget. Det känns bra, säger Göran Hägglund, som också har ett förflutet som socialminister.

– Jag ser det som ett svårt, spännande och väldigt intressant uppdrag,

När nämnden fått in ett ärende har den två veckor på sig att fatta beslut, eller i undantagsfall tre, om extra tid behövs. 

Under den tiden läggs stridsåtgärden som prövas på is, om den inte redan inletts. 

Arbeta så snabbt det går

Om Vårdförbundets strejkvarsel anmäls till nämnden före klockan 11 på tisdag kommer strejken, eller delar av den, alltså att skjutas upp i maximalt tre veckor.  

Men Göran Hägglund säger att nämnden kommer att arbeta så snabbt det går. 

– Det är viktigt att vi agerar skyndsamt för att strejkvapnet ska kunna få sin berättigade funktion. Å andra sidan är det maktpåliggande att göra den här avvägningen. När övergår det till samhällsfarlighet som ytterst handlar om människors liv? 

Avvägningen är inte bara viktig och krävande, som Göran Hägglund påpekar. Det finns inte heller mycket vägledning att luta sig mot när bedömningen ska göras. Det finns inga lagregler om vad som ska ses som samhällsfarligt och senast den centrala nämnden kopplades in var 2008, men då enades parterna innan den hann fatta sitt beslut. 

Det senaste nämndbeslutet Göran Hägglund känner till är från 1995. 

– Så det är extremt, ja, eller i alla fall väldigt ovanligt och det finns inte många att fråga som gjort det här förr. På så vis är det också speciellt.

Lade ytterligare ett strejkvarsel

Det finns givetvis en chans att parterna enas inom de närmsta dagarna och att nämnden inte behöver ta ställning till vad som är samhällsfarligt. Men om konflikten blir långvarig, är det troligt att den kommer att fortsätta att trappas upp.

I så fall kan nämnden få ett stort antal fall att pröva då olika delar i varslen kan anmälas och prövas var för sig. 

Tisdagen den 27 maj lade facket ytterligare ett strejkvarsel som träder i kraft en vecka efter det första, den 11 juni. 

– Antalet ärenden kan komma att stiga väldigt kraftigt och det kan göra att vi kommer att bli väldigt ansträngda i nämnden, säger Göran Hägglund och tillägger:

 – För det här är ju inte heller vilka ärenden som helst. Ska man se det riktigt allvarligt så är det ytterst en fråga om liv och död.

De ska avgöra om strejken är samhällsfarlig

Följande personer sitter i den centrala nämnden:

Oberoende ledamöter:

Göran Hägglund, tidigare socialminister, numer lobbyist på PR-byrån Reform Society, styrelseordförande Systembolaget, Samtrafiken i Sverige och Cancerfonden

Per Ewaldsson, chefsjurist Medlingsinstitutet

Carina Gunnarsson, tidigare ordförande i Arbetsdomstolen och generaldirektör Medlingsinstitutet

Ledamöter från SKR och Sobona:

Niclas Lindahl, förhandlare, SKR

Johan Kaarme, chef över avdelningen för vård och omsorg, SKR

Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län

Fackliga ledamöter: 

Lars Fresker, ordförande OFR

Olof Östensson, förbundsjurist, Kommunal

Mats Eriksson, ordförande, Akademikeralliansens förhandlingsdelegation

Dessutom finns sex ersättare till de fackliga representanterna och lika många till arbetsgivarrepresentanterna. 

Nämnden ska alltid vara fulltalig när det avgörs om en stridsåtgärd är samhällsfarlig. Beslutet fattas med enkel majoritet.