Samhällsfarligt. Det är ett ord som slängts runt i medierna de senaste veckorna. En strejk skulle hota patientsäkerheten – och därmed riskera att bli samhällsfarlig, har det hetat från arbetsgivarhåll.

“Arbetsgivarna och politikerna som inte tar ansvar“

Det är egentligen inget nytt. Frågan om vad som är samhällsfarligt och inte i samband med konflikter är en gammal surdeg mellan Vårdförbundet och SKR.

Ändå känns det som många tagit extra illa vid sig av retoriken denna gång. En av dem är Mia Lehtonen, sjuksköterska på bemanningscentrum på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som precis lagt ner sitt arbete för att strejka.

Hon är en av cirka 150 strejkande anställda som precis samlats utanför Karolinskas huvudentré.

Egentligen skulle de varit något fler. Men just på grund av att vissa vårdavdelningar anses vara oumbärliga har undantag gjorts.

– Vår strejk är inte samhällsfarlig. Vi tar ansvar genom att vara här. Genom att ta hand om våra patienter. Det är arbetsgivarna och politikerna som inte tar ansvar genom sina nedskärningar, säger hon.

En grupp människor deltar i en protest utomhus och håller upp skyltar och banderoller som kräver kortare arbetstid och bättre villkor. Några bär västar som visar deras stöd för saken.
– Sök vård som vanligt, men ligg på politikerna att ge SKR mandat att förhandla i den här frågan. Det är den viktigaste frågan för ett hållbart arbetsliv, sa Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiros (t.h) till allmänheten på tisdagen.

Ett osunt system

Hon lyfter övertidsblockaden som exempel på det. Att regionen systematiskt planerar in vård på övertid är ett tecken på ett osunt system.

– Akutvård är en sak. Men att systematiskt planera in ordinarie vård på tider då vi egentligen inte ska jobba är galet, säger Mia Lehtonen.

Att strejkens viktigaste stridsfråga därför rör förkortad arbetstid är bara naturligt menar hon.

– Jag jobbar själv 85 procent, ett beslut jag tog aktivt för 15 år sedan i samband med en sjukskrivning. Jag orkar inte mer. Och om jag inte orkar, hur ska de unga göra det i framtiden? Vi gör det här för vårdens framtid.

En grupp håller människor skyltar framför en modern, cirkulär byggnad.

Låsningen – generell arbetstidsförkortning

Kravet från Vårdförbundet har varit att sänka arbetstiden med 75 minuter i veckan genom att dra bort 7,5 minuter i början och slutet av arbetspassen. Ett krav som SKR inte velat diskutera alls.

– Låsningen sitter i kravet på en generell arbetstidsförkortning och det kravet kan vi inte tillmötesgå, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR, till TT.

”Bra att vi går först”

Att vårdförbundet går före och tar strid för en fråga som varit brännande aktuell på svensk arbetsmarknad generellt ger såklart strejken en extra laddning, säger Mia Lehtonen.

– Vi kan bara ta ansvar för oss och våra yrkesgrupper. Men det är klart att det har blivit ett annat tryck i och med att frågan har blivit politisk, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker det är bra att vi går först. Och det är bra att vi pratar om tid i stället för lön.

Hon får medhåll från David Sparrén, sjuksköterska på neurokirurgiska avdelningen på Karolinska. Han bär på en skylt med budskapet ”Vi tar ansvar, vad gör SKR?”

– Jag har personligen det ganska bra. Men oroväckande många här arbetar deltid. Det känns bra att vi tar den här kampen nu, både för oss själva och i förlängning för patienterna, säger han.

En person håller ett plakat med texten "Vi tar ansvar, vad gör SKR?" på en protest. Andra människor och skyltar syns i bakgrunden. Stadsmiljö med moderna byggnader och klar himmel.
En av de strejkande utanför Karolinska Universitetssjukhuset.

Totalt 3900 har varslats

Cirka 2000 anställda på universitetssjukhusen i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten, samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus är nu uttagna i strejk.

Om inte parterna närmar sig varandra kan ytterligare 1900 sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker tas ut i strejk den 11 juni. Då omfattas runt 170 arbetsplatser, varav cirka 60 är vård- eller hälsocentraler.