I morgon tisdag går omkring 2 000 av Vårdförbundets medlemmar ut i strejk. Det står klart efter att arbetsgivarorganisationen Sobona valt att inte lämna in någon hemställan på måndagseftermiddagen.

I det inledande skedet är det personal på universitetssjukhusen i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten, samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus som tas ut i strejken.

Stor stridsvilja

Anledningen är att SKR och Sobona valt att inte möta Vårdförbundets krav på en stegvis arbetstidsförkortning. Förslaget som ligger på bordet är att sänka arbetstiden med 75 minuter i veckan genom att dra bort 7,5 minut i början och slutet av arbetspassen.

– Jag är både arg och besviken på SKR som hellre tvingar ut oss i strejk än att ge oss 15 minuter om dagen. Det vi vill ha är också ett avtal som man redan inom Kommunals avtalsområde och som finns på plats i hela den privata sektorn, säger Sineva Ribeiro till Arbetet.

Hon säger vidare att stridsviljan nu är stor inom förbundet. De senaste veckorna har hon dagligen fått påtryckningar från medlemmar i regioner där det inte lagts några varsel om att de också vill delta i strejken.

– Det har sin grund i att vi nu bara ser försämringar inom den offentliga sjukvården. Vi ska jobba fler nätter, fler helger och mer obekväm arbetstid. Det är något som vi aldrig kan acceptera. Vi är beredda att strida ända in i väggen, säger Sineva Ribeiro.

Högst prioriterade frågan

Att frågan om arbetstidsförkortning blivit het kan knappast ha undgått någon som intresserar sig för svensk arbetsmarknad. Ämnet ledde till livlig debatt på LO-kongressen i mitten av maj och Socialdemokraterna arbetar också internt med att lägga fram förslag på området.

Men enligt Sineva Ribeiro har det inte påverkat Vårdförbundet nämnvärt. Arbetstidsförkortning har man stridit för länge, menar hon.

– Den här större diskussionen som varit har inte påverkat oss. I förra avtalsrörelsen drev vi frågan om nattarbetstid. Arbetstiden är den högst prioriterade frågan bland våra medlemmar, säger hon och fortsätter:

– Pandemin drabbade våra yrken oerhört hårt. För väldigt många grupper ledde det till en ökad flexibilitet, hemarbete och möjligheten till slopad karens. För oss har det bara blivit tuffare.

”Bara början”

På frågan om Vårdförbundet nu går i bräschen för fackföreningsrörelsen vad gäller arbetstidsförkortning är dock svaret tydligt från Sineva Ribeiro.

– Ja det gör vi. Och det här är bara början. Villkoren i vården så otroligt viktiga. Vi jobbar alla dagar om året med samhällsbärande verksamhet. Skulle vården fortsätta att nedmonteras så drabbas alla andra, även industrin, säger hon och avslutar:

– Det här handlar om att rädda svensk offentlig sjukvård och samtidigt få möjlighet att orka ett helt yrkesliv. Det är nog nu.

Strejken omfattar sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.