Situationen uppstod i samband med en rad omorganiseringar på Klarna 2022. När kvinnan gick på föräldraledighet hade hon positionen som teamlead med flera medarbetare underställda sig.

Även om hon vid återvändandet inte längre fick behålla titeln teamlead anser Klarna att hon fått en likvärdig tjänst.

Klarna: “Anställer efter kompetens, inte till positioner“

Enligt bolagets anställningsmodell rekryterar Klarna inte till specifika positioner, argumenterar de i sitt svar till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

”Du anställs till en specifik kompetens som matchar din profil med en “level” som visar din senioritet. Detta utgör din titel och du får kompensation utefter det. Anställningskontraktet definierar alltså inte heller vilket projekt du arbetar inom då du kan förväntas att byta projekt under din anställningstid på Klarna”

Kvinnan: ”De sänkte min position första dagen tillbaka”

Men den versionen köper inte den föräldralediga kvinnan. I hennes anmälan skriver hon att hennes team visst fanns kvar när hon återvände. Den enda skillnaden var att gruppen hade bytt namn och att hennes tjänst hade ersatts permanent med en vikarie. Hon menar vidare att det fanns flera andra vakanta positioner som matchade hennes tidigare roll.

”De gav mig inget av de alternativen som fanns utan sänkte i stället bara min position på min första dag tillbaka. Jag fick ingen tydlig förklaring ”, skriver kvinnan i sin anmälan.

Fakta: Missgynnande av föräldralediga

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Det framgår av ett förbud i föräldraledighetslagen och innefattar till exempel VAB eller deltidsarbete med eller utan föräldrapenning.

Exempel på missgynnade är att den föräldraledige gått miste om en förbättring, en förmån eller utsatts för obehag.

Unionen: ”Klarna vill hålla allt flytande”

Hon får även uppbackning från sin ombudsman på Unionen i Stockholm som kallar Klarnas personalhantering ”undermålig”.

”Min känsla är att denna arbetsgivare vill göra allt på annat sätt än vad som är brukligt. Bland annat genom en flytande typ av organisationsstruktur som inte går att få grepp om”, skriver ombudsmannen i handlingarna till DO.

Har missgynnat enligt föräldraledighetslagen

DO:s bedömning är att Klarnas gjort sig skyldiga till ett missgynnande av kvinnan enligt föräldraledighetslagen. Myndigheten kräver därför att bolaget ska betala ett skadestånd på 135 000 kronor.

Accepterar inte Klarna det senast den 4 mars tar man fallet vidare till domstol.

Kommenterar inte enskilda personalärenden

Klarnas presstjänst säger i en kommentar till Arbetet att man är emot all typ av diskriminering. Man svarar inte på frågan om man tänker betala skadeståndet eller låta ärendet gå till domstol.

– Vi kan inte kommentera enskilda fall av respekt för den berörda. Det vi kan säga är att vi tagit del av informationen från DO, men vi har i nuläget inga vidare kommentarer, skriver Joel Hedin kommunikationsansvarig på Klarna via mejl.

Enligt Arbetets källor ska flera föräldralediga drabbats på liknade sätt i samband med omorganiseringen 2022.