Efter strejkvarsel och hårda ordväxlingar skrev Klarna slutligen på för kollektivavtal i början på november.

Det var en stor seger för Unionen som hade lagt mycket tid och prestige för att få in Klarna i kollektivavtalsmodellen. Samtidigt valde företaget i sista stund bort Unionens avtal för att i stället vända sig Finansförbundet, Akavia och Sveriges ingenjörer.

För mig visar det att många vill ha en stark facklig verksamhet på Klarna.

Jon-Artur Maddock Holte, kundtjänstanställd och fackligt aktiv på Klarna.

Konsekvensen blev att Klarna gick med i Bankinstitutets arbetsgivarorganisation, samt att den dåvarande Unionen-klubben lades ner.

600 av 700 medlemmar har gått över

Att börja om från noll och värva medlemmar till en ny klubb befarades bli tufft. Men arbetet har löpt på bra, säger Jon-Artur Maddock Holte, fackligt engagerad kundtjänstmedarbetare på Klarna som kandiderar till den nya klubbstyrelsen. Han var också aktiv i den tidigare klubben.

– Vi hade 700 medlemmar i Unionen-klubben. Cirka 600 av dem har nu gått över till Finansförbundet. En del är med i Sveriges Ingenjörer och andra har av olika skäl stannat kvar i Unionen, säger han och fortsätter:

– För mig visar det att många vill ha en stark facklig verksamhet på Klarna.

Vill ha inflytande

Precis som många andra på Klarna håller Jon-Artur Maddock Holte medbestämmandefrågorna högst. Han valde själv att engagera sig fackligt i samband med att Klarna sade upp 10 procent av personalstyrkan för några år sedan.

Bristen på insyn och kommunikation var då stor, säger han.

– Det hade kunnat skötas så mycket bättre. Man sa åt de anställda vad de skulle göra, men man tog inte in deras perspektiv. Vi vill vara med och ha inflytande över det som rör vårt arbetsliv, säger han.

Kollektivavtalet har på olika sätt nu börjat implementeras. En arbetsgrupp har bildats och Klarna har bland annat flyttat semesteråret i enlighet med avtalet. De har också gått ut med information om tjänstepensionsavtalen BTP1 och 2 som de anställda nu omfattas av.

Lönerna en het fråga

I samband med ett årsmöte den 14 februari bildas den nya klubben. Efter det börjar förhandlingarna på allvar.

Heta frågor att ta tag i är utfyllnad för föräldralediga, samt löneläget som i jämförelse med den övriga banksektorn är något lägre på Klarna.

– Det har inte varit enkelt att vara facklig under den här tiden. Men jag tycker att det finns en vilja nu från båda parter att göra det bästa av det, Jon-Artur Maddock Holte och avslutar:

– Fokus är inte längre på om avtal är bra eller dåligt. Nu handlar det om vad vi gör med det.