Klarnas vd:n Sebstian Siemiatkowski har länge gjort gällande att han vill ta fajten mot storbankerna.

I och med det nya kollektivavtalet med Finansförbundet går Klarna från årsskiftet i stället med i deras arbetsgivarorganisation, Bankinstitutens arbetsgivarorganisation BAO.

Blev överraskad

För Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius var beskedet lika överraskade som för många andra.

– De hörde de av sig till oss och sa att om vi nu ska ha avtal så vill vi höra hemma i finansbranschen, säger hon och fortsätter:

– Jag vet att det varit ett högt tonläge, bland annat gentemot andra i vår bransch. Man kallar bankerna kolosser, säger att de inte är innovativa. Jag tycker inte det stämmer. Det har mer med imagen som Klarna vill bygga tror jag. Oavsett får de ju nu konkurrera på samma villkor som dem.

Enligt Klarna var skälet till avtalet med Finansförbundet att villkoren inom bankvärlden är bättre. Andra menar att bytet av motpart i stället handlade om att räcka ett långfinger åt Unionen.

”Högst ovanligt”

Ulrika Boëthius nöjer sig med att kalla det hela för högst ovanligt.

– Jag vill inte uttala mig om varför egentligen. Vi måste utgå från vår relation med företaget och bygga den nu. Men jag har aldrig hört om något liknande, så kan jag säga. Att ett eller två förbund tar fajten och att det sen landar det i knäet på någon annan på det här sättet har jag aldrig varit med om. 

Nu ska också en ny klubb bildas. Just nu pågår samtal och möten med alla involverade, säger Ulrika Boëthius.

Enligt uppgifter till Arbetet finns en stor oro bland Klarna-anställda att den nya klubben kommer att kontrolleras av företaget, bland annat eftersom tidigare motståndare till kollektivavtalet nu visat stort intresse för att vara med och organisera den. 

Uppmanar till engagemang

Vad gäller sådana farhågor uppmanar Ulrika Boëthius Klarna-anställda att själva engagera sig och att också rösta på det kommande årsmötet.

– En förening är aldrig starkare än sina medlemmar. Vill man ha en klubb att lita på så röstar man helt enkelt fram dem man litar på. Jag är helt övertygad om att det kommer att gå bra.