I Arbetets och Arbetsvärldens artiklar om hur anställda i Klarnas kundtjänst på Cypern har det, vidtar nu Klarna åtgärder. I granskningen framgick att unga människor fastnar i låga löner, långa arbetsveckor, hot och trakasserier.

Något som vare sig Klarna eller underleverantören, Foundever, sa sig känna till för några veckor sedan. Klarna hänvisade också allt som hade med löner och arbetsmiljö att göra till Foundever.

Men enligt uppgifter till tidningen Finansliv ska nu representanter från Klarna inom kort bege sig till Larnaca på Cypern.

”I tillägg till ovanstående vill vi även informera om att representanter från Klarnas senior management inom kort kommer att göra ett fysiskt besök på Foundevers kontor på Larnaca, för att säkerställa att de villkor som avtalats efterlevs. Om vi skulle identifiera brister eller områden som behöver förbättras kommer vi genast att vidta lämpliga åtgärder.”

Finansförbundet: ”Förfärliga berättelser”

I Finansliv kommenterar även Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius det som kommit fram i Arbetets och Arbetsvärlden granskning.

Det blev ju bland annat Finansförbundet som till slut tecknade kollektivavtal för de som är anställda direkt på Klarna.

Hon säger till tidningen att förbundet kommer vara där och ”ställa de jobbiga frågorna” om Klarna outsourcar fler verksamheter i framtiden.

Och att ett kollektivavtal är en smart första koll för någon slags lägsta kvalitetsnivå.

– Det är inte bra för Klarnas image att det kommer fram sådana här uppgifter. De individuella berättelserna är förfärliga. Finansförbundet har ingen insyn i Foundever eller några medlemmar där, men generellt om ett bolag som vi omfattar ska lägga ut verksamhet, då vill vi vara med i processen, säger Ulrika Boëthius till Finansliv.

Arbetsvärlden har sökt Klarna för ett besked om när resan ska ske, men presstjänsten hänvisar till uttalandet i Finansliv och att man inte har något mer att tillägga.

Artikeln är ett samarbete mellan Arbetet och Arbetsvärlden.