Under 2023 kom 464 nya ärenden in till LO-TCO Rättsskydd, fackens juridiska byrå som driver fall kring arbetsrätt, arbetsskador och försäkringsrätt. Det är en kraftig nedgång om man jämför med tidigare år. 

Som Arbetet rapporterat tidigare har snittet innan 2020 legat på runt 1 100 nya fall per år. Men under pandemiåret 2020 kunde ett trendbrott noteras – då kom det in 807 nya ärenden till LO-TCO Rättsskydd. Sedan dess har det varje år skett en successiv minskning. Under 2021 kom det in 644 nya ärenden till byrån – 2022 låg den siffran på 490. 

Miljonerna minskar

I samband med nedgången i antalet nya fall har också den totala ersättningen som betalas ut till förbunden minskat. Under 2021 betalades totalt 142 miljoner ut till LO-facken, 2022 låg motsvarande siffra på 99 miljoner medan det under 2023 betalades ut 74 miljoner till LO:s fackförbund. Samtidigt har medlemmarna generellt fått mer i ersättning. Under 2023 låg snittet per avslutat ärende på 235 000 kronor – 2022 låg snittet på 196 000 kronor.

Enligt Lena Maier Söderberg, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, spelar lättnaderna som den rödgröna regeringen införde i sjukförsäkringen under 2021 och 2022 en roll i minskningen av antalet nya fall. 

– För några år sedan fick de flesta avslag från Försäkringskassan, då rasade det in ärenden och vi behövde anställa jurister på försäkringsrättssidan. 

När lättnaderna infördes var man i stället tvungen att dra ned på antalet anställda jurister då behovet sjönk. Men nu kan det komma att ändras igen. I en utredning, beställd av regeringen, föreslås nämligen att lättnaderna skrotas och att en tuffare sjukförsäkring återinförs.

– Det kommer ta ett tag innan det slår igenom naturligtvis, men risken är att vi hamnar i samma situation som för några år sedan. Det är lite dragspelsverksamhet, säger Lena Maier Söderberg. 

LO-TCO Rättsskydd

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Byrån ägs av LO och TCO men anlitas även av vissa Sacoförbund.

”Finns ett mörkertal”

Juristbyrån noterar även en nedgång i antalet ärenden som rör arbetsskador. Det kan delvis bero på regelverket, enligt Lena Maier Söderberg, och tillägger att förändringar kan vara på gång. I höstas lämnades en utredning till regeringen som föreslår att kraven ska lättas.

– Men vi vet inte riktigt varför det har minskat som det gjort. Det är inget som tyder på att arbetsmiljön blivit bättre ute på arbetsplatserna och själva rätten till ersättning har inte heller förändrats. Vi gissar och tror att det finns ett mörkertal, och brist på kunskap om arbetsskadeförsäkringen bland förbunden och medlemmarna, säger hon. 

Enligt Lena Maier Söderberg har LO-TCO Rättsskydd genomfört fler informationsföreläsningar på förbunden förra året just för att öka kunskapen om rättigheterna som finns. 

Hur ser du på att antalet ärenden och ersättningen har minskat de senaste åren?

– Vår verksamhet är väldigt sårbar för förändringar i omvärlden och politiken. Det var väldigt tråkigt att behöva dra ner så mycket som vi behövde göra 2022. Poängen med vår verksamhet är ju att vi ska samla och besitta expertis. Vår största oro är att vi hamnar i ett läge där vi förlorar värdefull kompetens. Sedan för vi en kontinuerlig dialog med förbunden för att få en bättre bild av varför det ser ut som det gör, men också för framtidsspaning. 

Pandemin frånvarande

Pandemin har inte satt några djupare spår i ärendena, enligt Lena Maier Söderberg. En sak som sticker ut är domen mot vaccinvägrande undersköterskor.

– Vi trodde att det skulle komma in fler ärenden kring den psykosociala arbetsmiljön med tanke på vården som hade det väldigt tufft, men det har bara varit något enstaka fall, säger Lena Maier Söderberg.