Totalt 807 nya ärenden kom under 2020 in till LO-TCO Rättsskydd, fackens juridiska byrå som driver fall om arbetsrätt och arbetsskador.

Det är en kraftig nedgång jämfört med 2019 då 1009 nya ärenden anmäldes.

Sedan 2011 har antalet endast en gång tidigare varit lägre än tusen, snittet har legat på runt 1100 nya fall per år.

Mattias Landgren, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, säger att en delförklaring till nedgången kan vara förra årets avtalsrörelse, att förbunden koncentrerade resurser dit. 

– Men så har vi haft pandemin. Det är för tidigt att säga vad den har inneburit men jag tror inte det är någon tvekan om att den är en bidragande orsak till att vi fått in lite mindre ärenden. Vi kommer så klart att titta lite närmare på det, fortsätter han.

Han konstaterar att en positiv tolkning är att parterna löser frågor på egen hand så att tvisterna aldrig når byrån och behöver drivas rättsligt.

– Vi är ju en sistahandsresurs när allting gått åt skogen. Samtidigt tror jag att det kommer komma in fler ärenden när samhället återgår till det normala. Det skulle inte förvåna mig om det ligger ganska mycket ute på avdelningarna, bland annat lönetvister som så småningom vandrar upp hit. 

Det kunde väl också ha boomat med ärenden förra året, för att det uppstår nya typer av tvister i spåren av corona?
– Jag skulle inte bli förvånad om det ligger ganska mycket ärenden av olika typer därute som så småningom kommer till oss, men det återstår att se, säger Mattias Landgren och konstaterar att lokala och centrala förhandlingar ska hållas innan ärenden når LO-TCO Rättskydd.

Så mycket har fackförbunden fått via LO-TCO Rättsskydds processer

De belopp som betalades ut till fackförbund och deras medlemmar efter att man med byråns stöd vunnit tvister var också ovanligt låga förra året.

Totalt betalades 131 miljoner ut, vilket är lägre än någon gång sedan 2007 då motsvarande siffra låg på 309 miljoner.

En stor minskning som skett över längre tid hänger samman med ändrade regler för ersättning för arbetsskador, men även jämfört med de senaste fem åren är förra årets belopp alltså rekordlågt.

Hur kommer det sig?
– Det beror såklart också på att det är lite mindre ärenden, å andra sidan är det ganska mycket pengar som kommit ut ändå, säger Mattias Landgren och betonar att enskilda mål kan skapa ganska stora variationer.

Han tycker att man ska vara försiktig med att dra slutsatser utifrån siffror för 2020 med tanke på den speciella situationen under pandemin.

Av de utbetalda 131 miljonerna som betalades ut förra året gick 93,7 till LO-förbund och deras medlemmar. Mest pengar betalades ut till de båda största förbunden, Kommunal och IF Metall. 

Av de 807 nyanmälda ärendena kom 615 från LO-förbund, varav flest från Kommunal.

LO-TCO Rättsskydd ägs till största delen av LO och till mindre del av TCO, även Saco-förbund anlitar byrån.

När förbunden inte lyckats lösa tvister förhandlingsvägen kan de vända sig till byrån för hjälp att driva dem rättsligt, det förekommer även att förbund driver fall på egen hand.