Under hösten 2021 införde Aleris Närsjukvård en policy med krav på vaccination. Policyn gällde för all personal som jobbade med vård av patienter. När tre undersköterskor vägrade vaccinera sig, stängdes de av utan lön som följd. 

Stämde bolaget

Därefter har Fackförbundet Kommunal stämt bolaget. De anser att vaccinationskravet inte är berättigat och att Europakonventionen skyddar undersköterskornas rätt att inte vaccinera sig. Kommunal hävdar därför att det var fel att de skickades hem utan lön. 

Men Arbetsdomstolen gör en annan bedömning. Bolagets intresse av att införa en vaccinationspolicy under en pågående pandemi bedöms som högre än de anställdas intresse av personlig integritet. Bland annat legitimeras policyn då den grundades på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

”Inget resonemang om allvaret”

Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättskydd, och som drivit målet tillsammans med kollegan Anne Alfredson, är kritisk mot domen. 

– Det finns inget resonemang om allvaret i det här ingreppet och det tycker vi verkligen saknas, säger hon. 

– Det verkar som att Arbetsdomstolen drar någon parallell till drogtest, men det är någonting helt annat. Dels är det en kontrollåtgärd, vaccinationskrav är inte en kontrollåtgärd. Och ett drogtest där du ska ge ifrån dig urin är ju betydligt mindre ingripande än ett krav på att du ska släppa in en substans i kroppen. 

Varför har det varit viktigt att driva det här målet?

– Enligt vår uppfattning är det här ett allvarligt ingrepp i arbetstagarnas integritet och inte på något sätt självklart att arbetsgivaren skulle kunna göra detta. Men Arbetsdomstolen har kommit fram till att privata arbetsgivare, i den här mycket speciella situationen, har rätt att uppställa vaccinationskrav, säger Annett Olofsson.