Fem män omkom när en bygghiss rasade 20 meter på ett bygge norr om Stockholm den 11 december. Redan då stod det klart att 2023 blev ett mörkt år sett till antalet dödsfall i arbetslivet. Sedan dess har det skett ytterligare sex olyckor där någon mist livet.

Så sent som i går, den 2 januari, meddelade polisen att en hisstekniker nu omkommit efter en olycka som inträffade i Vårberg i södra Stockholm den 29 december. Den omkomne ska, enligt polisens uppgifter, ha blivit fastklämd i samband med servicearbete.

Kraftig ökning

Därmed har 57 personer som räknas in i den svenska arbetskraften omkommit i arbetsplatsolyckor 2023, enligt Arbetsmiljöverket. Det är den högsta siffran sedan 2011. Under de tio föregående åren, 2013-2022, var motsvarande antal dödsfall per år i snitt 38.

Utöver de omkomna i den svenska arbetskraften särredovisar Arbetsmiljöverket personer som inte räknas in där. I den gruppen ingår arbetare som jobbat i Sverige för utländska arbetsgivare, men även personer som varit på arbetsplatser i egenskap av till exempel praktikanter.

När dessa räknas med blir antalet personer som dog på jobbet förra året 62, enligt Arbetsmiljöverkets preliminära statistik. Också det är den högsta siffran sedan 2011. I snitt under åren 2013-2022 var motsvarande antal dödsfall per år ungefär 44.

14-åring dog på jobbet

Den yngsta personen som dog på jobbet 2023 var 14-årige Muhammad Al Yaqob som klämdes ihjäl under en hjullastare som välte på hans sommarjobb utanför Ulricehamn. Enligt reglerna var han för ung för att alls köra fordonet. 

Äldst var en 77-åring som föll från en hjullastare i november.

Bygg- och anläggningssektorn samt transportbranschen är, liksom tidigare år, särskilt utsatta.

Klämd under container

Det är också flera olyckstyper som uppmärksammats tidigare som upprepar sig 2023. 

I april kläms en 35-årig bageriarbetare i Umeå ihjäl när en container välter från en lastbil som ska lastas av. Just klämolyckor i samband med att last lossas från lastbilar har återkommit så ofta att Arbetsmiljöverket särskilt granskat dem.

I våras inledde också myndigheten en särskild satsning på att inspektera sådant arbete vid byggen.

Två mord

I mars 2023 omkommer en 31-årig man vid arbete på bangården i Kristinehamn. Sekotidningen har skrivit om att han arbetade med att koppla ihop timmervagnar när han klämdes så illa att han omkom. Just arbete med att koppla och flytta om järnvägsvagnar inne på exempelvis industriområden har visat sig farligt och har lett till flera dödsfall tidigare.

I januari ska en rättegång hållas om eventuellt arbetsmiljöbrott i samband med att Per Myrberg omkom i en olycka vid liknande arbete i Borlänge 2018. Utredningen om olyckan i Kristinehamn är däremot nedlagd.

Två av de personer som räknas in i statistiken över omkomna i arbetsolyckor 2023 har blivit mördade. De räknas med då morden skett när de arbetat, men morden tros inte ha haft egentlig koppling till deras arbete.