För Anna-Karin Hällman känns det som en bekräftelse på att något inte stämmer när ett åtal mot arbetsgivaren nu till sist väckts om hennes pappas död.

– Det är som en bekräftelse på att det finns brister. Och det är jätteviktigt att de ses över, så att inte någon mer behöver dö, säger hon.

Hon har tidigare mest varit ledsen, men säger att hon blev arg när hon läste förundersökningen.

Nu ska tingsrätten pröva om något brott har begåtts. Kammaråklagaren Anders Gustafsson yrkar på att Green Cargo ska dömas att betala en miljon kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

Olyckståget där Per myrberg hamnade under, han dog på bangården, Green Cargo
Kammaråklagaren Anders Gustafsson menar att en rad brister på Green Cargo har orsakat dödsfallet.

Hamnade under godsvagn

Det var den 11 november 2018 som 59-årige Per Myrberg skulle koppla ihop godsvagnar. En kollega till honom körde in dem på spår 26 på bangården i Borlänge. Elva vagnar stod redan där när ytterligare tretton backades in. När de nya vagnarna gick samman med de som redan var på plats uppstod en knuff som satte vagnarna i rörelse.

När den man som kört in vagnarna sedan anropade Per Myrberg över radion fick han inget svar.

Förundersökningen, som nu har blivit offentlig, visar att Per Myrberg på något sätt hade hamnat under vagnarna och förlorat ett ben. Han dog av sina skador. 

”Riskerna inte bedömda”

Exakt hur olyckan gick till, varför Per Myrberg var så nära vagnarna att detta kunde hända, är inte helt klarlagt. Men kammaråklagaren Anders Gustafsson menar att en rad brister på Green Cargo har orsakat dödsfallet.

I stämningsansökan uppger han bland annat att det saknades en korrekt riskbedömning för arbetet. Han skriver vidare att företaget inte förhindrade att anställda gick mellan tågvagnar i rörelse. Han efterfrågar hinder för att anställda tilldelas olämpliga uppdrag. 

Slutligen är åklagaren kritisk till hur kommunikationen mellan Per Myrberg och mannen som körde in vagnarna skedde, via en öppen radiokanal och utan visuell kontakt.

Green Cargo avspärrningar runt olyckståget
Olyckståget.

”En käftsmäll”

Anna-Karin Hällman har tidigare berättat i Arbetet, bland annat i podden Från Golvet, om förlusten av sin pappa, hennes barns lekfulla morfar. Om smärtan i att åren har gått utan att hon har fått svar på hur hennes pappa dog, eftersom sekretess har gällt under förundersökningen.

– Nu har jag fått svar och det var fruktansvärt, som en käftsmäll, säger hon.

Hon önskar att hon från början hade fått ta del av informationen om olycksförloppet. Hon säger att hon under åren har hunnit skapa, och på något sätt försonas med, en fantasibild av olyckan.

Att tiden har gått utan rättslig prövning gör henne också rädd att fler ska drabbas av eventulla säkerhetsbrister.

Fler dödsolyckor på kort tid

Ytterligare två anställda dog i olyckor på Green Cargo under 2018 och 2019, vilket Arbetet har skrivit om i denna granskning. Även i de fallen prövade åklagare frågan om arbetsmiljöbrott.

I ett fall har hovrätten sedan friat Green Cargo. I det andra fallet lades förundersökningen ned utan att åtal väckts. Beslutet kom kort innan brottet annars skulle ha preskriberats, fem år efter olyckan.

Arbetet har tidigare skrivit om att utredningarna har dragit ut på tiden i strid med ambitionerna för hur lång tid det ska ta att utreda dödsolyckor.

Arbetet har sökt Green Cargo som avstår från att kommentera åtalet om Per Myrbergs död i väntan på prövningen i tingsrätten.