Hissen föll okontrollerat från åttonde våningen, 20 meter från marken, och fem personer dog.

Vad som orsakade olyckan är fortfarande oklart, men enligt hisstillverkaren Alimak berodde den på fel vid installationen.

– Direkt när vi fick vetskap om olyckan skickade vi ett team av experter till olycksplatsen för att finnas till förfogande för de utredningar som genomförs av berörda myndigheter, säger företagets vd, Ole Kristian Jødahl i ett pressmeddelande.

”Var inte bultade”

Enligt deras observationer visar det sig att två sektioner på hisställningen inte varit ihopbultade. Det ”kan vara orsaken till att hisskorgen föll ner till marken. Detta är en väsentlig avvikelse från installationsinstruktionerna. Installationen har inte genomförts av Alimak Group”, skriver företaget vidare.

Alimak framhåller också att det finns en manual med tydliga instruktioner som ska användas när hissarna installeras.

Manual på hissen.
Ur manualen för hissen.

Skett olyckor tidigare

Arbetet har tagit del av en manual från 2015 för den aktuella hisstypen. Där påpekar företaget att det skett olyckor tidigare, som alla berott på den mänskliga faktorn.

Bland annat finns ett exempel på en olycka där installatörerna tagit rast innan alla skruvar i en skarv varit monterade. Efter rasten har de glömt det och kört upp i masttoppen för att fortsätta. Hissmasten har då vikt sig ”och hisskorg med manskap har störtat till marken”.

Nya brottsmisstankar

Den förundersökning som påbörjades om grovt arbetsmiljöbrott i fem fall har utökats uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Nu innefattar den även ”framkallande av fara för annan” i två fall.

– De nya brottsmisstankarna handlar om två personer som undgick att följa med hissen i fallet, säger senior åklagare Gunnar Jonasson, som är förundersökningsledare.

Enligt åklagaren pågår fortfarande arbetet med att identifiera de döda byggnadsarbetarna.

”Har påbörjat teknisk undersökning”

Även Haverikommissionen utreder olyckan under ledning av Kristina Börjevik Kovaniemi.

– Det vi gör nu är att inhämta så mycket fakta vi kan om händelseförloppet. Om vilka aktörer som har varit på platsen och vi försöker få in vittnesuppgifter och dokumentation från berörda aktörer.

Har ni fått någon uppfattning om vilka aktörer som har varit på platsen?
Delvis, men vi är inte riktigt klara med det arbetet ännu. Vi håller fortfarande på att inhämta fakta i de delarna, säger Kristina Börjevik Kovaniemi.

Uppgifterna om att det kan varit ett installationsfel som låg bakom vill hon inte kommentera i dagsläget.

– Det är ingenting jag känner till. Vi har påbörjat de tekniska undersökningarna, men vi har inte kommit så långt där än. Så det är alldeles för tidigt för mig att uttala mig i de frågorna.

Haverikommissions utredning beräknas pågå i ett år.