Pendelklubbens ordförande Susann Högye och vice ordförande Rainer Andersson har i dag sagts upp från MTR på grund av arbetsbrist. Uppsägningarna kom utan att facket först varslats, vilket borde ha skett när det handlar om fackligt förtroendevalda.

– Det är ett brott mot förtroendemannalagen, säger Rainer Andersson.

Uppsägningarna kom inte oväntat. Den 1 oktober ska det inte längre finnas några tågvärdar på pendeltågen i Stockholm. Enligt en tidigare överenskommelse mellan MTR och Seko ska de tågvärdar som inte accepterar erbjudanden om omplaceringar sägas upp på grund av arbetsbrist. 

Mer än 200 tågvärdar har enligt Rainer Andersson sagt ja till jobb som bland annat stationsvärdar, eller har sökt sig till andra jobb. 

Åtta personer valde att tacka nej till omplaceringarna, varav Susann Högye och Rainer Andersson var två. 

– Jag är så gammal att jag går i pension när uppsägningstiden är slut och för Susanns del funkade det inte med jobb som stationsvärd av familjeskäl, säger Rainer Andersson.

Rainer Andersson, vice ordförande Seko pendelklubben.
Rainer Andersson, vice ordförande Seko pendelklubben.

Pendelklubben: ”Antifackligt beteende”

Han tillägger att man i princip behöver bil för att jobba som stationsvärd, eftersom man måste kunna öppna stationerna tidigt på morgonen. För den som inte har bil kan det krävas flera byten med nattbuss och långa restider, vilket är svårt att få till om man har små barn.

Trots att uppsägningarna var väntade, ser pendelklubben dem som antifackliga. De båda klubbordförandena erbjöds nämligen också att sluta direkt, och vara arbetsbefriade under uppsägningstiden. Men de fick då inte vistas på arbetsplatsen och fortsätta sitt fackliga arbete.

– Att de sockrar erbjudandet och säger att vi kan gå härifrån med arbetsbefrielse är direkt riktat mot oss som klubb. Det ligger helt i linje med deras antifackliga beteende, säger Rainer Andersson.

Både han och Susann Högye har vägrat att skriva under uppsägningarna och de har inga planer på gå med på erbjudandet om arbetsbefrielse.

– Vi har lite för mycket fackligt att göra. Vi är förtroendevalda och vi fortsätter våra uppdrag.

MTR: Fackligt engagemang inte avgörande

MTR förnekar att uppsägningarna av de förtroendevalda skulle vara ett sätt att hindra det fackliga arbetet. Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Nordic skriver i ett mejl att företaget är glada över att alla berörda tågvärdar har kunnat erbjudas en ny tjänst inom MTR.

”Att 97 procent har tackat ja till en ny roll är vi tacksamma för då det innebär att vi kan bibehålla deras viktiga kompetens inom kollektivtrafiken. Tyvärr är det ett fåtal som valt att tacka nej och det innebär då uppsägning pga arbetsbrist. Det gäller oavsett om du har ett fackligt engagemang eller inte vid sidan av din ordinarie roll”, skriver Niklas Ekström.

Det påstås att uppsägningarna kom utan att facket först varslats. Varför gjorde inte MTR det? 

Niklas Ekström säger att MTR haft ett möte med facken på Stockholms pendeltåg. 

”Där gick vi igenom effekterna av att alla berörda tågvärdar från och med den 1 oktober går över i sina nya roller, och att de som valt att tacka nej till den roll de har blivit erbjuden kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Samt att dessa kommer kontaktas direkt för individuell dialog och information.”