Hösten 2022 inledde konsultföretaget MTO Säkerhet en granskning av lokförarnas arbetsmiljö på pendeltågen i Stockholm.

Sedan granskningen blev klar i början av 2023 har fackförbunden ST och Seko gång på gång försökt att få ut den, senast vid en central förhandling med Almega Tågföretagen den 31 augusti. Men arbetsgivaren har sagt nej vilket Arbetet tidigare berättat om.

ST och Seko kritiska

– MTR borde ha lämnat över rapporten direkt när skyddsombuden begärde att få ut den i maj. Arbetsmiljölagen är väldigt tydlig, arbetsgivaren är skyldig att ge skyddsombuden den information de behöver för att utöva sitt inflytande, säger Tomas Fröstbeg, ombudsman vid ST.

ST och Seko är kritiska till att MTR har beslutat att ta bort tågvärdarna från pendeltågen, så att förarna jobbar ensamma ombord.

Facken misstänker att rapporten har hållits inne därför att den skulle kunna ge argument mot ensamarbete på tågen.

MTR har nu kallat till ett möte den 7 september där skyddsombuden ska få rapporten, efter att MTR presenterat den och ”givit kontexten” till den.

Facket kan stämma MTR

– Vi har delat all relevant information med skyddsombuden löpande. De har delgivits allt som har kommit fram om risker och förbättringar, säger Niklas Ekström, kommunikationsansvarig vid MTR Pendeltågen.

Niklas Ekström förklarar varför inte hela rapporten har lämnats över tidigare:

– Vi har inte kunnat göra det på det sätt som är önksvärt. Men under sommaren har vi haft tid att gå igenom all dokumentation, så att vi nu kan ge den till alla skyddsombud på ett samlat sätt.

Men även om MTR nu lovat att släppa rapporten är det ett faktum att arbetsgivaren har hindrat skyddsombuden att ta del av den, och brutit mot arbetsmiljölagen, säger Tomas Fröstberg.

– Våra förbundsjurister och lokala skyddsombud får avgöra om vi ska begära skadestånd för det.