I dag tisdag tog Transports förbundsstyrelse enhälligt beslut om att överklaga fallet om uteslutande av medlem till Europadomstolen. De svenska domstolarna kränker föreningsfriheten som är en mänsklig rättighet, anser Transport.

Gick emot förbundets värderingar

Historien tar sin början 2018 och Arbetet har vid flera tillfällen tidigare rapporterat om de olika turerna. Det var när lastbilschauffören Mats Fredlund valdes in i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Kiruna som han uteslöts som medlem ur Transport. Facket ansåg att hans politiska uppdrag gick emot förbundets värderingar om alla människors lika värde.

Det hela har sedan gått igenom samtliga nivåer av juridiska instanser i landet. Tingsrätten gav i mars 2021 Mats Fredlund rätt, varpå Transport överklagade till hovrätten. Även hovrätten gick i december 2021 på Mats Fredlunds linje. Transport överklagade då till Högsta domstolen.

Kränker föreningsfrihet

I augusti i år lämnade Högsta domstolen besked om att man inte skulle pröva fallet. Transport gick redan då ut med att man överväger att överklaga till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

– Vi tycker att domen kränker våra medlemmars föreningsfrihet. Målet har varit oerhört viktigt för oss och för hela fackföreningsrörelsen i stort. Vi tycker att det är djupt beklagligt att HD inte vill pröva vårt ärende i domstol, sa Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson till Transportarbetaren i samband med beskedet.

Klagomål till Europadomstolen

Och där är man alltså nu. På förbundsstyrelsemöte i dag beslutade representanterna enhälligt att lämna in ett klagomål till Europadomstolen om sin rätt att utesluta medlemmar som har ett politiskt uppdrag i Sverigedemokraterna. 

I ett pressmeddelande lyfter Transport upp att fackförbundet anser att de svenska domstolarna inte respekterar föreningsfriheten. Förbundet hänvisar till artikel 11 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter och att praxis från Europadomstolen är att föreningar har rätt att själva bestämma över vem som är medlem.

Denna linje, skriver Transport, följer också ILO-konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten.

Transports talan i Europadomstolen förs av förbundsjurister från LO-TCO Rättsskydd.