Efter valet 2018 blev lastbilschauffören Mats Fredlund invald i kommunfullmäktige i Kiruna för Sverigedemokraterna. Något som ledde till att hans fackförbund Transport uteslöt honom som medlem. 

Ett uteslutningsärende som dragits i rättslig långbänk. Men nu har fallet nått vägs ände. Högsta domstolen har beslutat att inte pröva fallet, något som tidningen Transportarbetaren var först med att rapportera om. Det innebär att hovrättens dom står fast: det var fel av Transport att utesluta Mats Fredlund som medlem. Förbundet hade inte stöd i sina stadgar för att göra det.

– Vi tycker att domen kränker våra medlemmars föreningsfrihet. Målet har varit oerhört viktigt för oss och för hela fackföreningsrörelsen i stort. Vi tycker att det är djupt beklagligt att HD inte vill pröva vårt ärende i domstol, säger Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson till Transportarbetaren.

Principiellt viktigt fall

För fackföreningsrörelsen har målet setts som principiellt viktigt, eftersom det handlar om förbundens självbestämmande. Många förbund har också skrivningar i sina stadgar som lyfter vikten av allas lika värde, något man förväntas stå bakom som medlem. Men Transport menar att den skrivningen går på tvärs med Sverigedemokraternas politik.

Enligt Transportarbetaren har Högsta Domstolen heller inte prövat en facklig uteslutning sedan 1940-talet. 

Transports Lars Mikaelsson menar att det krävs att förbundet ändrar sina stadgar för att framöver kunna utesluta aktiva SD-politiker som medlemmar i facket. Att ändra stadgarna kan dock inte göras förrän på nästa kongress, som inte äger rum förrän 2027. Förbundet överväger även att klaga till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.