”Det är drogerna som är grunden till den grova kriminaliteten. Och vi vet genom mätningar av avloppsvattnet att det förekommer väldigt mycket droganvändande bland Eskilstunaborna. Då ska vi som arbetsgivare visa vägen och börja drogtesta personalen”. 

Så sade Jari Puustinen nyligen till Eskilstuna-Kuriren om varför han vill drogtesta Eskilstuna kommuns samtliga 10 000 anställda.

Utspelet mötte kritik från tidningens politiska redaktör. Hon menar att allmänna drogtester av offentliganställda strider mot grundlagen. För att få göra sådana tester ska det finnas goda skäl. Det kan bland annat röra sig om vissa krav i verksamheten som motiverar ett test, exempelvis inom trafik och räddningstjänst.

”Måste utmana lagen”

Till Dagens Samhälle säger Jari Puustinen att han är medveten om juridiken, men att han vill att riksdagen tittar på möjligheter att införa samma regler för drogtestning i det offentliga som i det privata. 

– Ska vi komma åt de samhällsproblem vi har i dag måste vi utmana lagen i flera delar, säger han till Dagens Samhälle.

I Eskilstuna kommun styr Moderaterna och Socialdemokraterna i majoritet. Marie Svensson (S) är ordförande i kommunens personalutskott. Hon håller med om att Puustinens förslag skulle bryta mot grundlagen. 

– Jari Puustinen gör ett utspel – det får stå för honom. Men det är inte majoritetens gemensamma hållning på något sätt, säger hon. 

Marie Svensson, S, kommunalråd och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna
Marie Svensson (S) är ordförande i kommunens personalutskott och anser att förslaget bryter mot grundlagen.

”Vill landa rätt”

Däremot är partierna överens om två saker. Att de vill drogtesta alla vid nyanställning. Och att de vill titta på en modell med frivillig regelbunden drogtestning ”i massiv skala”, som det står i partiernas gemensamma överenskommelse. Modellen ska tas fram i samråd med fack och arbetsgivare, betonar hon. 

Och ni anser inte att sådana tester skulle strida mot grundlagen? 

– Nej, det tycker jag inte, det finns kommuner som jobbar så i dag. Vi har också kommunala bolag i Eskilstuna där man i dag drogtestar. Vi vill ha trygga och säkra arbetsplatser.

Ser du inte en risk för att de som har mest problem med droger kommer tacka nej till testet, om det är frivilligt? 

– Vi får nu titta på när arbetet startar upp nu hur den här modellen ska se ut. Men den kommer att bygga på frivillighet, säger Marie Svensson. 

Redan i dag finns enligt henne ”tuffa tillämpningar” om en medarbetare kommer drogpåverkad till jobbet. Om en chef misstänker det och medarbetaren vägrar att ta ett drogtest så tolkar arbetsgivaren det som att personen är drogpåverkad.

Så vad vill ni komma åt med frivilliga drogtester i så fall? 

– Jag tror att det är ett viktigt sätt att visa på att vi stärker vårt förebyggande arbete. Att kommunen också är med och bidrar för att få ner narkotikaanvändandet i hela vår stad.

Marie Svensson kan inte svara på när drogtestning eventuellt kan bli aktuellt. Frågan utreds i personalutskottet.

– Vi är precis i början av mandatperioden. Processen får ha sin tid så vi landar rätt.