Mannen hade just kommit tillbaka till anläggningsföretaget efter en tids föräldraledighet i februari 2021. På torsdagsmorgonen samma vecka åkte han med lastbil för att lämna en grävmaskin vid en avfallsanläggning utanför Uppsala. 

När han skulle lasta av maskinen från lastbilens släp inträffade olyckan som kostade honom livet. Släpets ena ramp, ungefär 300 kilo tung, föll över honom.

En fjäder som skulle hålla emot så att den inte kunde falla hade tagits bort från släpet för att lagas. 

Arbetsmiljöbrott

Uppsala tingsrätt slår fast i sin dom mot företagets vd att det är uppenbart att 31-åringen inte hade omkommit om fjädern hade varit på plats. Enligt tingsrätten hade vd:n inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att släpet inte användes innan lagningen var färdig.

Han döms därför för arbetsmiljöbrott, till villkorlig dom och dagsböter på drygt 39 000 kronor. Han ska även betala skadestånd till den omkomnes familj. 

Domen kom i juli och har inte överklagats till hovrätten, tiden för överklagan har nu gått ut.

Av ungefär 220 dödsolyckor i arbetslivet mellan åren 2017 och 2021 är detta den nittonde som leder till dom eller strafföreläggande för arbetsmiljöbrott. 

Läs Arbetets tidigare granskning av antalet rättsprocesser här.