Tre miljoner kronor. Så mycket får sågverksbolaget Ata Timber betala i företagsbot efter dödsolyckan som inträffade på företagets anläggning i Moheda i Alvesta kommun 2021.

Det är maxbeloppet vid företagsbot utan rättegång och har bara delats ut en gång tidigare. 

Klockan halv fyra på eftermiddagen den 12 februari 2021 hittades en anställd på en rullbräda, fastklämd mellan truckens undersida och golvet. Mannen, som var i 50-årsåldern, avled av skadorna. 

Ett par timmar tidigare hade en annan anställd påbörjat arbetet med att lyfta upp trucken på cirka 17 ton med hjälp av en domkraft. Den behövde komma upp i upplyft läge för att några hjuldelar skulle kunna bytas ut. 

Trucken lämnades sedan i det läget. 

”Domkraften har av okänd anledning lossnat från sin placering varvid truckens högersida okontrollerat kommit att luta nedåt och klämt fast arbetstagaren”, står det i beslutet där företaget får en företagsbot på tre miljoner kronor för arbetsmiljöbrott. 

Olyckan hade kunnat undvikas

Beslutet finns i ett så kallat strafföreläggande, ett alternativ till rättegång som förutsätter att företaget accepterar boten.

I beslutet finns en mening som gång på gång återkommer när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. ”Händelsen hade med hög grad av sannolikt inte inträffat om ovanstående åtgärder vidtagits.”

Bland annat nämns att företaget inte riskbedömt arbetsmomentet tillräckligt noggrant, att rutiner och instruktioner varit otydliga och att de anställda inte haft tillgång till rätt utrustning. 

Maxbot för andra gången

Boten till Ata Timber är en så kallad förhöjd företagsbot, som kan ges när det gäller allvarliga olyckor och större företag. Då är maxbeloppet för boten 500 miljoner kronor.

Men det gäller bara vid rättegång. I ett strafföreläggande är maxboten i stället tre miljoner kronor, alltså det belopp som Ata Timber nu ska betala.

Den 1 januari 2020 höjdes den gränsen från en halv miljon kronor till tre miljoner kronor. Bara en gång tidigare har ett företag fått den högsta företagsboten på tre miljoner. Det var år 2021, och var riktat mot LKAB för dödsolyckan 2018 där elektrikern Julia Markström omkom efter ett fall på fem meter då ett rostigt gallergolv brast. 

Arbetet har tidigare skrivit om att 17 av ungefär 220 dödsfall mellan 2017 och 2021 lett till fällande domar eller strafförelägganden om arbetsmiljöbrott. Den siffran är nu 18 av 220 dödsfall.