Åklagaren hade yrkat på fängelse för en chef i hamnen och en kraftigt höjd företagsbot för hamnbolaget.

Men hovrätten mildrar nu i stället straffen från den överklagade tingsrättsdomen.

Hamnen ska, enligt domen som kom på tisdagsförmiddagen, betala 1,5 miljoner i företagsbot i stället för de två miljoner som tingsrätten landade i.

Chefens villkorliga dom för arbetsmiljöbrott står kvar, men antalet dagsböter sänks från 150 till 80.

Syrebrist uppstod

När dödsolyckan inträffade i mars 2018 pågick arbetet med att lasta ur det enorma kolfartyget dag och natt i Oxelösunds hamn.

En 20-årig extraarbetare tog en stege som ledde ned i ett ovädrat utrymme, i stället för den som gick rakt ned i det vädrade lastrummet. 

I utrymmen med kol uppstår syrebrist. Det gjorde att 20-åringen svimmade av och sedan dog av sina skador.

Bär ansvar för dödsfallet

Hovrätten stämmer alltså nu in i tingsrättens slutsats att en chef i hamnen och hamnbolaget bär ansvar för dödsfallet.

Bland annat för att luckan till fel stege gick att öppna och för att den anställde inte var utrustad med gasvarnare. 

Däremot menar hovrätten att åklagaren inte har kunnat bevisa andra samband, bland annat att dödsfallet med hög grad av sannolikhet hade kunnat undvikas om den omkomne hade haft en evakueringsmask med sig.

Ovanligt med hovrättsprövning

Det är ovanligt att dödsolyckor i arbetslivet alls går så långt som till hovrättsprövning för arbetsmiljöbrott.

Av alla dödsolyckor i arbetslivet under åren 2017-2021 är detta den fjärde som prövas i hovrätten. Det visar en tidigare granskning som Arbetet gjort.

Hittills har 17 av ungefär 220 dödsfall från de fem åren lett till fällande domar eller strafförelägganden om arbetsmiljöbrott.

De allra flesta förundersökningar om arbetsmiljöbrott efter dödsolyckor läggs ner av åklagarna.