20-åringen låg avsvimmad på en trappavsats när kollegorna hittade honom.

Räddningsarbetet försvårades av att det inte fanns andningsmasker på plats från början. Han dog av sina skador.

Olyckan skedde i mars 2018 på fartyget Declan Duff. Det hade lagt till i Oxelösunds hamn ett par dagar tidigare, efter nästan åtta veckors resa från Kanada. Dag och natt lossades nu kol ur de stora lastrummen ombord.

Hade jobbat fem månader

Men i utrymmen med kol uppstår syrebrist. Det kostade 20-åringen, som jobbat som behovsanställd i hamnen i fem månader, livet.

Över varje lastrum öppnades stora luckor så att kolet, som låg löst där, kunde lyftas ut med kran. Men när ett lastrum började bli tomt behövde kol som låg kvar längs sidorna skyfflas fram med lastmaskin för att kranen skulle komma åt.

20-åringen som just gått på nattskiftet skulle ta en lejdare, en stege på fartygsspråk, ned i lastrummet för att göra det jobbet.

Men han tog fel lejdare. I stället för en som satt öppet utmed väggen i det vädrade lastrummet började han klättra ned via en inkapslad stege, i ett ovädrat utrymme där syre ännu saknades.

Hovrätten prövar ansvaret

Hur det kom sig att han gick ned där och vem som bär ansvar för att det kunde hända prövas drygt 4,5 år senare i en rund sal i Svea Hovrätt i Stockholm. 

Den låga decembersolen står som ett spjut över Riddarfjärdens vatten, in i rättssalen. Strålarna får åklagaren Aino Pietiläs lite nedhasade glasögon att avtecknas i skarp skugga mot podiet som rättens ledamöter sitter samlade bakom. 

De har material från över 1500 sidor förundersökning att navigera i.

Gång på gång ber rättens ordförande åklagare och advokater om guidning och förtydliganden – det gäller olika sorters andningsmasker och vilka regler som åberopas.

Chef riskerar fängelse

Det är viktigt att begreppen landar rätt. De fem personerna bakom det träklädda podiet ska avgöra om mannen som sitter snett mitt emot Aino Pietilä med sin advokat bär sådant ansvar för 20-åringens död att han ska dömas till fängelse.

Eller om han ska frias helt.

Han var chef för en del av hamnen. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott. Samtidigt dömdes företaget, Oxelösunds hamn, att betala två miljoner i företagsbot.

Nu yrkar åklagarsidan på skärpta straff: fängelse för chefen och fem miljoner i företagsbot för bolaget.

Försvaret begär i stället att hovrätten friar både chef och företag helt.

”Evakueringsmasker saknades”

När förhandlingarna inleds på måndagen hänvisar Aino Pietiläs åklagarkollega Jennie Nordin till Haverikommissionens och Arbetsmiljöverkets utredningar om olyckan.

– De visar på allvarliga brister i arbetsmiljön. 

Åklagarna hävdar att det saknades personlig skyddsutrustning, bland annat evakueringsmasker. De menar att rätt riskbedömning saknades och att arbetslaget hade för dålig information om jobbets förutsättningar.

Dessutom ska säkerhetsrutiner om att mäta syrehalt inte ha följts i praktiken. Inte vid det här tillfället – och inte heller i vanliga fall. Detta är något som också tingsrätten tog fasta på i sin fällande dom, som beskriver att rutinen inte förts ut till de anställda.

Tingsrätten pekade också bland annat på att de anställda inte bar med sig evakueringsmasker på fartyget.

Försvaret ger annan bild

När åklagarna hävdar att de anställda borde ha haft gasvarnare bryter försvaret in och ifrågasätter i vilka regelverk det krävs. Aino Pietilä hänvisar till arbetsmiljölagens krav på att förebygga olyckor. Hon säger att det är upp till arbetsgivare att välja den åtgärd som är bäst för att leva upp till kravet.

– Och arbetsgivaren har kommit fram till att det är gasvarnare, uppger hon om vad som har gällt i teorin i hamnen.

På tisdagen, rättegångens andra dag, tar en man i stålgrå stubb och röd slips över ordet. Det är Oxelösund hamns försvarare, advokat Anders Lorentzon. 

Han ger bilden av ett i grunden fungerande arbetsmiljöarbete, som den åtalade chefen har lett. Där ingår skyddsronder, riskbedömning och tydliga rutiner.

”Skulle aldrig varit på båten”

En sak är de överens om på båda sidor – den 20-åring som miste livet hade inte tillräcklig kunskap.

– Han skulle aldrig ha varit på den här båten utan handledare, han var inte färdigutbildad, säger Anders Lorentzon.

Men ansvaret för den situationen lägger försvaret på en annan person inom företaget, som inte åtalats.

Enligt det resonemanget ska mannen som sitter i rättssalen inte fällas. Och då kan heller inte företaget krävas på böter, enligt Anders Lorentzon.

Om företagsbot ska kunna krävas för att en person på ett företag brustit, vilket varit grunden i det här fallet, måste det nämligen ha varit en person med viss ställning. Den person som försvaret nu menar har agerat fel uppges inte ha någon sådan ställning.

Flera dödsolyckor i hovrätt

Detta är andra gången på två veckor som en dödsolycka i arbetslivet prövas i en hovrätt.

När det förra veckan var hovrättsförhandling om en dödsolycka på Green Cargo i Piteå satt också Anders Lorentzon på försvarets sida i salen. Han förde talan för ett av två åtalade företag, papperstillverkaren Smurfit Kappa på vars område krocken mellan ett tåg och en lastbil skedde. 

Arbetet var på plats även på den rättegången.

Båda förhandlingarna kretsar delvis runt vad man kan läsa in i arbetsmiljölagens paragraf om att arbetsgivare ska ”vidta alla åtgärder som behövs” för att förebygga olyckor.

I båda rättssalarna lyfter Anders Lorentzon att liknande olyckor inte skett tidigare på samma arbetsplatser. Han menar att det man kan kräva är att arbetsgivare ska ha hanterat ”rimligen förutsägbara risker” – och att hans klienter gjort det.

Dom fem år efter olyckan

Nu ska hovrätternas ledamöter ta ställning till om det stämmer eller om man i själva verket kan begära mer av företagen och chefen, så som åklagarna hävdar.

Vittnesbåset gapar tomt de två första förhandlingsdagarna i Svea Hovrätt, men framöver ska rätten titta igenom åtskilliga timmar av inspelade vittnesförhör från tingsrätten. 

I slutet av januari samlas åklagare och advokater på nytt för slutplädering. Domen dröjer alltså till fram i februari. Då har det gått nästan fem år sedan 20-åringen klättrade ned via fel stege på kolfartyget.