Du, och många med dig, har tydligt tagit avstånd från förslaget om en anmälningsplikt. Varför då?
– Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och vår yrkesetik ska vi alltid ge vård efter behov. Den i störst nöd ska prioriteras först. En sådan här lag skulle inte bara gå emot det och diskriminera människor utifrån bakgrund, den skulle också försena vårdinsatsen för alla skadade.

Hur då, tänker du?
– Föreställ dig en bussolycka med barn, som den som var i Dalarna i vintras. Om ambulanspersonalen där skulle ha haft denna lag att förhålla sig till, skulle de ha varit tvungna att kontrollera identiteten på alla innan de gav någon vård. Det går både emot nationella lagar och internationella överenskommelser, som Barnkonventionen.

Tidöpartierna undersöker också om den som bryter mot anmälningsplikten på något sätt ska straffas. Vad tänker du om det?
– Att det underminerar hela vårt samhällsbygge. Dels tappar människor i utsatta situationer förtroende för samhällsbärande yrkesgrupper och dels kommer vi få än svårare att rekrytera. Många sjuksköterskor, undersköterskor, socialsekreterare, lärare, läkare och andra kommer dessutom känna sig tvungna att lämna sitt jobb. Förutom en etisk stress, skulle det bli mer ännu mer administration inom yrken som redan är tungt belastade. 

Utredningen ska vara klar redan i oktober. Hinner ni påverka innan dess?
– Ja, men det behöver göras på flera plan. Vi behöver dels jobba mer tillsammans, mellan olika förbund. Vi har redan tagit sådana kontakter. Lokalt kan medlemmar påverka sina politiker. Flera regioner och kommuner har redan tagit avstånd. Vi behöver också få till en samhällsdebatt, så att folk i allmänhet förstår de praktiska konsekvenserna. 

Fakta: Förslaget om anmälningsplikt

I Tidöavtalet föreslås en ny skyldighet för offentliganställda att anmäla papperslösa. ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistats i Sverige utan tillstånd”, står det i avtalet.

Förslaget har väckt mycket kritik, bland annat från många fackförbund samt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Flera regioner kräver undantag för vårdpersonal.

Anmälningsplikten ska nu utredas. Regeringen och SD är överens om att utredaren inte på förhand ska utesluta några verksamheter. Enligt uppgifter vill Tidöpartierna att utredaren ska undersöka om det ska få några konsekvenser att bryta mot en eventuell ny lag – och i så fall vilka.

Än så länge har dock utredningen inte kommit i gång. Anmälningsplikten ska utredas genom ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten. Detta skulle ha presenterats i våras, men fortfarande finns inget besked om när tilläggsdirektivet kommer. 

Utredningen ska redovisa sina synpunkter redan den 31 oktober men mycket talar nu för att datumet skjuts upp. 

Källor: Regeringskansliet, SKR, olika fackförbund