I Tidöavtalet föreslås att de som jobbar i offentlig sektor ska bli skyldiga att anmäla personer utan tillstånd att vara i Sverige. Ett förslag som väckt hård kritik från olika yrkesgrupper. 

Nu vill det rödgröna minoritetsstyret i Västra Götalandsregionen skicka in en skrivelse till regeringen om att vårdpersonal bör undantas om förslaget blir verklighet, rapporterar Ekot. 

Och de får stöd av Centerpartiet samt två Tidöpartier, Liberalerna och Kristdemokraterna. 

– Jag är rädd för att enskilda människor som har akut behov av vård faktiskt undviker att uppsöka vården, säger Stefan Svensson (KD), ledamot i regionstyrelsen, till Ekot. 

Alla utom SD

I region Skåne har samtliga partier förutom Sverigedemokraterna redan ställt sig bakom en sådan skrivelse och i region Stockholm vill det rödgröna styret, som fått stöd av Liberalerna, också se ett sådant krav.

I Tidöavtalet står det, angående förslaget om en anmälningsplikt, att det kan finnas situationer där en anmälan skulle ”strida mot ömmande värden”, och sjukvården nämns som ett exempel.

Men partierna bakom avtalet vill utreda frågan närmare. Ännu har inga direktiv till en sådan utredning kommit. 

Minister: Avvägning

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) säger till Ekot att hon har respekt för de invändningar som kommer från regionerna. 

– Det är en avvägning mellan olika intressen men för regeringen så är det oerhört angeläget att hela samhället drar åt samma håll. Att vi hjälps åt för att utrota skuggsamhället, säger hon till Ekot.