Arbetsvardagen skulle bli ohållbar. Skuggsamhället skulle gödas. Förtroendet för biblioteken urholkas.

Arbetet har pratat med yrkesgrupper som uttrycker en stark oro för raderna i Tidöavtalet där en ny anmälningsplikt föreslås.

Enligt stycket vill partierna i regeringsunderlaget som består av M, SD, KD, L att kommuner och myndigheter ska bli skyldiga att ”informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.

Krävs att arbetsgivare driver det

Bibliotekarien Moa Stockstad säger till Arbetet att hon inte tror att hennes kollegor kommer att anmäla om de möter någon i en papperslös situation.

Men om man vägrar, riskerar man jobbet då? 

Sonia Ericstam, förbundsjurist i arbetsrätt på fackens juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd, menar att det är osannolikt att det skulle ske. Men reserverar sig för att det inte finns något mer detaljerat förslag att titta på, bara raderna i Tidöavtalet. 

För att det ska bli aktuellt krävs först och främst att en arbetsgivare skulle vilja driva en uppsägning på grund av att en anställd vägrat att anmäla papperslösa.

”Sakliga skäl” för uppsägning

När det gäller uppsägningar kan de antingen göras på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

I detta fall skulle det gälla personliga skäl. Enligt lagen om anställningsskydd, las, måste det då finnas ”sakliga skäl” för uppsägningen.

Så är vägrandet att anmäla papperslösa ett sakligt skäl? 
– En uppsägning kan ske om den anställda på ett tillräckligt allvarligt sätt brutit mot förpliktelser enligt anställningsavtalet och om arbetstagaren insett eller borde ha insett det.

– Min spontana bedömning är att jag har svårt att se hur en sådan här anmälningsplikt skulle utgöra en sådan förpliktelse. Det skulle arbetsgivaren behöva bevisa.

Oklart om det är brottsligt

Även när en medarbetare begått ett brott kan det leda till uppsägning. Men i nuläget är det oklart om det vore brottsligt för yrkesgrupper att inte anmäla papperslösa.

– Det skulle i så fall kräva att det blev ett brott i straffrättslig bemärkelse att inte lyda anmälningsplikten. Det tycker jag känns osannolikt att förslaget i Tidöavtalet skulle leda till, säger hon.