Det finns en mening i bibliotekslagen som bibliotekarien Moa Stockstad i Stockholm tänkt på många gånger de senaste veckorna: ”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” 

Hon har också tänkt på att många av hennes kollegor har i uppdrag att ta emot skolklasser, där det kan finnas papperslösa barn. 

– Det är ofta då man får sitt första lånekort. Att tvingas bli någon slags spioner är inte förenligt med vårt uppdrag.

Hon är skarpt kritisk mot förslaget om en ny anmälningsplikt i Tidöavtalet. 

Skyldiga att informera

Förslaget handlar om att kommuner och myndigheter ska bli skyldiga att informera polisen och Migrationsverket om de stöter på någon som saknar tillstånd att vistas i Sverige.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i det nya regeringssamarbetet vill utreda undantag i de fall då anmälningsplikten strider mot ”ömmande värden”, och i nuläget är det oklart vilka yrkesgrupper som skulle omfattas.

Men redan nu har raderna väckt starka reaktioner i flera yrkesgrupper, däribland bibliotekarier. 

Moa Stockstad betonar att hon inte är ute efter ett undantag för bibliotekarier, utan i stället är kritisk mot hela stycket om anmälningsplikt i Tidöavtalet.

– Jag tänker att förslaget i Tidöavtalet verkligen riskerar att förstöra förtroendet för biblioteken. Jag tror inte att någon bibliotekarie kommer att följa det här, att rapportera folk. Men bara tanken leder till ett helt annat samhälle än vad jag vill leva i, säger Moa Stockstad, som jobbar på ett högskolebibliotek. 

Lånekort inte knutna till medborgarskap

Hon säger att lånekort inte är knutet till medborgarskap och att man inte behöver ett svenskt personnummer för att få låna böcker. Biblioteken också en plats dit folk söker sig för att få stöd och hjälp med att hitta information.

Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson, alltså högsta chefen för stadens bibliotek, har tidigare sagt till Biblioteksbladet att förslaget är odemokratiskt och omänskligt och att de inte kommer att ange någon.

– Bibliotekens roll är beskriven och skyddad i väldigt många dokument, allt från Agenda 2030 till Unescos folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen och diskrimineringslagstiftningen. Därför krockar det här förslaget med vårt innersta, djupaste uppdrag, med vilka vi är, säger han.

”Skapar ett hårdare samhälle”

Moa Stockstad tycker att det är bra att både hennes fackförbund, Dik, och flera chefer för bibliotek tydligt har tagit ställning mot förslaget. 

– Tydlighet hos chefer underlättar för oss som jobbar ute på biblioteken.

Är du orolig för att det här förslaget ska bli verklighet? 
– Ja. Hade jag varit papperslös hade jag inte vågat gå till biblioteken. Det handlar min oro om. Det bidrar till att skapa ett hårdare samhälle och en ökad rädsla hos en redan utsatt grupp.

Läs Uppdrag: Angivare