Hur ska man kunna vara både lärare och gränsvakt? Eller socionom och gränsvakt? Frågan ställs av Hanna Scott, jurist och doktorand i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. 

Nyligen skrev hon tillsammans med två kollegor en kritisk debattartikel mot Tidöpartiernas föreslagna anmälningsplikt.

Förslaget innebär att kommuner och myndigheter ska bli skyldiga att underrätta polis och Migrationsverket om de upptäcker någon som saknar tillstånd att vistas i Sverige.

”Förslaget strider inte bara mot socialtjänstlagen som samhällets yttersta skyddsnät för alla människor, utan även mot det sociala arbetets yrkesetiska principer och nuvarande sekretesslagstiftning”, står det i debattartikeln.

Förslaget är än så länge ofärdigt. Men redan har det väckt starka protester i flera yrkesgrupper. 

– Förslaget undergräver de här olika professionernas yrkesroller, hur ska lärare kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande utifrån villkoret att de ska anmäla elever till gränspolisen? undrar Hanna Scott. 

”Grundläggande rättigheter”

Det är oklart exakt vilka yrken som skulle omfattas, och vissa undantag ska utredas, om det finns ”ömmande värden”. Sjukvården nämns som ett exempel. 

– Det handlar inte bara om ömmande värden utan om grundläggande rättigheter. Rätten till vård, rätten till utbildning, barns rätt till tak över huvudet. Dessa rättigheter regleras inte bara i svensk lag, utan i internationell rätt genom till exempel barnkonventionen.

En plikt att anmäla papperslösa skulle leda till tomma skolbänkar och föräldrar som kanske inte vågar söka hjälp hos socialtjänsten. Därmed skulle förslagets konsekvenser gå stick i stäv med syftet – att komma till rätta med skuggsamhället, menar hon.

– Det här skulle snarare cementera det så kallade skuggsamhället. Människor på flykt hamnar i en rävsax. För förslagen i Tidö kommer inte bidra till att länderna dessa människor flyr ifrån blir tryggare.

Hanna Scott
”Man kan inte införa rätt till skolgång i lag och samtidigt ge dem som möter de här barnen en skyldighet att underrätta polisen.”, säger Hanna Scott.

”Förlängd arm till gränspolisen”

Redan 2016 tvingades socialtjänsten i Malmö lämna ut personuppgifter om papperslösa familjer. Detta efter att gränspolisen begärt ut dem.

– Socialtjänsten höll redan då på att bli en förlängd arm till gränspolisen, säger Hanna Scott som då gjorde en JO-anmälan som inte ledde till beslut om att rikta kritik mot socialtjänsten.

Hanna Scott konstaterar att barnkonventionen sedan dess blivit lag i Sverige och att regler för personuppgiftshantering har skärpts genom EU-rätten. 

När det gäller skolans värld togs uppgiftsskyldigheten bort 2013 när barn i papperslösa familjer fick rätt att gå i skola. Hanna Scott tycker att argumentet som användes då håller än: 

– Man kan inte införa rätt till skolgång i lag och samtidigt ge dem som möter de här barnen en skyldighet att underrätta polisen.