”Jag vill med detta mejl informera dig om att rekryteringen av arbetsmiljöinspektörer inte blir av nu.”

Så står det i ett internt e-postutskick från Maria Wassén, chef för Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning, som Arbetet tagit del av.

Myndigheten planerade att fram tills nästa sommar förstärka med ytterligare 20–30 inspektörer, delvis på grund av den pågående satsningen mot arbetslivskriminalitet

Nyrekryteringen skulle vara klar nästa sommar. Men nu tvingas Arbetsmiljöverket spara.  

”Skälet är att den rådande samhällsutvecklingen med bland annat högre energi- och lokalkostnader, ökade lönekostnader och pensionsavsättningar har satt ett högt tryck på Arbetsmiljöverkets ekonomi – en situation som inte var känd när vi planerade verksamheten i höstas”, skriver Maria Wassén.  

Samma mål – mindre resurser

Mikael Andersson, arbetsmiljöinspektör och arbetsplatsombud för Seko, nåddes av beskedet om rekryteringsstoppet på måndagsmorgonen. 

– Först och främst är det jättetråkigt att det har blivit så här, säger han. 

–  Vi ska fortfarande uppnå samma mål men med mer ansträngda resurser. Det är ju ingen som vill det, varken arbetstagarorganisationerna eller arbetsgivaren. Där är vi helt eniga. Men det kommer ju att tära på de som är ute och utför vår kärnverksamhet, inspektionerna. 

”Ännu värre för de som är kvar”

Enligt myndigheten ska antalet inspektörer inte minska.

Men Mikael Andersson befarar att den pressade ekonomin kan skapa oro inom organisationen. 

– Har man inte funderat på att söka sig vidare innan kanske man gör det nu: ”Jaha, nu håller skeppet på att sjunka, kanske bäst att dra innan.” Då blir det ännu värre för de inspektörer som är kvar, och för Arbetsmiljöverket som helhet.

”Behöver lätta lite på gasen”

Arbetsmiljöverkets HR-direktör Olov Augrell tonar ned dramatiken kring rekryteringsstoppet.

– Det är klart att vi hade kunnat göra lite fler inspektioner och hålla lite högre takt i olika utvecklingsarbeten. Men vi tänker oss fortfarande att vi kommer att göra de här rekryteringarna, men inte just nu. Nu behöver vi lätta lite på gasen, säger han.

Under de senaste två åren har antalet anställda arbetsmiljöinspektörer ökat från 273 till 308, uppger HR-direktören. Samtidigt upplever personalen att läget i inspektionsverksamheten är pressat. Inför 2024 ska ledningen i samarbete med facken se över arbetsbelastningen.

– Vi kan titta på hur mycket vi resurssätter vissa aktiviteter och när vi väljer att genomföra planlagda aktiviteter. Vi har så pass stor organisation att vi kan vrida på flera reglage för att få en tillfredställande arbetsmiljö, säger Olov Augrell.

Sverige sämst i Norden

Sverige har färre arbetsmiljöinspektörer än de nordiska grannländerna.

Enligt FN:s arbetsmarknadsorgan ILO bör det finnas en inspektör per 10 000 arbetstagare, men 2021 hade Sverige bara 0,5 inspektörer/10 000 arbetstagare. 

Som jämförelse hade Finland hälften så många sysselsatta som Sverige, men 62 arbetsmiljöinspektörer mer. Även Danmark, Island och Norge har fler inspektörer per antal sysselsatta.

När Arbetets granskning utfördes hade Arbetsmiljöverket 258 inspektörer. Sedan dess har antalet enligt myndighetens siffror ökat till 308.