Finland har hälften så många sysselsatta som Sverige, ändå har landet 62 fler arbetsmiljöinspektörer.

Inte på många år har Sverige levt upp till internationella krav kring arbetsmiljö. Enligt FN:s arbetsmarknadsorgan ILO bör det finnas en inspektör per 10 000 arbetstagare.

Sverige bör alltså med sina 5,1 miljoner sysselsatta ha 510 arbetsmiljöinspektörer för att följa FN:s riktlinjer.

I fjol hade Sverige 258 stycken. Det är betydligt färre i förhållande till arbetskraften än i våra nordiska grannländer.

I Norge är drygt 2,7 miljoner sysselsatta och landets arbetsmiljöverk, Arbeidstilsynet, har 300 anställda inspektörer. Norge lever därmed upp till FN:s riktlinjer.

Det gör även Finland och Danmark.

I Danmark är 3 miljoner sysselsatta i arbetskraften – alltså 2 miljoner färre än i Sverige. Ändå har de fler arbetsmiljöinspektörer, 280 stycken, och lyckades under 2019 göra fler arbetsplatsbesök än deras svenska kollegor.

Medan Danmark genomförde drygt 36 000 inspektioner gjorde Sveriges arbetsmiljöinspektörer 27 000.

Även Island ligger betydligt bättre till än Sverige även om de inte riktigt når ända fram för att få godkänt från FN.

Trots att regeringen vill se större ambitioner från Arbetsmiljöverket tillförs inga nya anslag. Målet om att ha 300 arbetsmiljöinspektörer på plats i slutet av 2020 misslyckades.

I år planeras det enbart för nyrekryteringar för att ersätta pensionsavgångar och andra avslutade tjänster.

Antal inspektörer i Norden

(Alla tal är avrundade och gäller 2020)