Varje år får LO, TCO och Saco statligt stöd för finansieringen av regionala skyddsombud. Deras uppdrag är att se till att arbetsplatser som saknar lokala skyddsombud är säkra.

Inom LO finns 1 079 regionala skyddsombud med en total budget om 160 miljoner kronor. Drygt 83 miljoner kronor är statlig finansiering, resten eget bidrag.

Men systemet med regionala skyddsombud är ifrågasatt.

– Vi ser ett ökat antal dödsolyckor på arbetsplatser trots att det finns regionala skyddsombud. Inte ens sektorer med hög facklig anslutningsgrad, där arbetsmiljö borde vara absolut viktigast, fungerar som föredömen, säger Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna.

– Vi tycker att det visar på att systemet med regionala skyddsombud inte fungerar ultimat och att det krävs en utvärdering av det vilket vi också uppmanat regeringen att genomföra.

Det parti som tydligast uttryckt ett motstånd mot regionala skyddsombud är Sverigedemokraterna.

Partiet vill ersätta dem med oberoende arbetsmiljörådgivare från Arbetsmiljöverket som ska ges tillträde till landets alla arbetsplatser. 

– I dag krävs att man kan ställa upp på en facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna och det diskvalificerar alla som har en annan politisk uppfattning. Vi anser att det viktiga är att man kan arbetsmiljöfrågorna. Politisk uppfattning ska inte beaktas för rollen, säger Magnus Persson som är partiets arbetsmiljöpolitiska talesperson.

Svenskt Näringsliv stöttar också idén med oberoende arbetsmiljörådgivare.

– Verksamheten finansieras i dag till stor del av statliga medel till de fackliga organisationerna. Det har aldrig gjorts någon utvärdering av systemet så det saknas alltså kunskap om effekterna, säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor.

Förslaget om oberoende arbetsmiljörådgivare har även skymtats inom Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Centerpartiet har drivit på för att få frågan utredd och se över andra alternativ i stället för att binda sig vid en viss modell.

Alireza Akhondi, centerpartistisk ledamot i arbetsmarknadsutskottet, anser att det finns en otydlighet i ansvarsfördelning.

– Småföretag kan uppleva att regionala skyddsombud kommer med checklistor som inte är anpassade för arbetsplatsen. De flesta är beredda att diskutera vad man kan göra bättre men möts tyvärr ibland bara av rutinmässig genomgång, säger han.

I dag får de regionala skyddsombuden enbart verka på arbetsplatser där minst en anställd är medlem i ett fackförbund.

Regeringen ville ge regionala skyddsombud möjlighet att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal men förslaget röstades ned av en riksdagsmajoritet i juni i fjol.

– Det är regeringens uppdrag att påbörja en utredning i frågan och en översyn av de regionala skyddsombuden. Man måste öppna upp för fler än bara fackliga skyddsombud, säger Mats Green (M).

Ingen översyn har ännu inletts men enligt arbetsmarknadsdepartementet är en sådan på gång inom regeringskansliet.

Men tvärtemot vad riksdagsmajoriteten vill så förhandlade Byggnads tillsammans med Byggföretagen i november fram just det förslag som regeringen lade på bordet under förra våren.

Numera får Byggnads cirka hundra regionala skyddsombud möjlighet att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal.

– Där politiken misslyckades visade vi vad en stark fackföreningsrörelse kan åstadkomma. Attackerna mot skyddsombuden kommer allt oftare från högerpolitikerna och nu måste hela fackföreningsrörelsen sätta ner foten, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Cyrene Martinsson Waern, ombudsman för arbetsmiljöfrågor på LO, anser att avtalet mellan Byggnads och Byggföretagen är en viktig markering.

– Det är ett enormt steg framåt för att stärka arbetsmiljöarbetet. De regionala skyddsombuden är frikopplade från arbetsplatsen och vågar kanske därför säga till på ett annat sätt. Inte för att de ska agera poliser, som vissa politiker tror, men de upplever inte att de hamnar i kläm mellan arbetsgivare och sin egen anställning, säger hon. 

Amelie Berg på Svenskt Näringsliv och Magnus Persson (SD) påpekar samtidigt att det inte enbart är de regionala skyddsombuden som behöver en översyn, även systemet med de lokala skyddsombuden.

– Nu har facken företräde framför medarbetarna att utse lokala skyddsombud. Vi menar att den som är mest lämpad på arbetsplatsen ska kunna utses till lokalt skyddsombud. Genom att underlätta för flera att bli lokala skyddsombud skulle antalet skyddsombud och skyddskommittéer öka och arbetsmiljöarbetet får en starkare lokal förankring, säger Amelie Berg.

Arbetsmiljöverket vill inte svara på om myndigheten också har möjlighet att axla de regionala skyddsombudens roll. I dag ansvarar Arbetsmiljöverket för 258 arbetsmiljöinspektörer.

Fakta

Under 2020 inträffade 25 dödsolyckor på svenska arbetsplatser, enligt Arbetsmiljöverket. Antalet dödsolyckor var betydligt färre än under 2019, troligtvis på grund av pandemin. Under 2019 anmäldes cirka 34 700 arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare vilket var 1 500 fler jämfört med året innan. Siffror över arbetsolyckor under 2020 släpps i maj.

Antal regionala skyddsombud i respektive centralorganisation 2019 (siffror för 2020 kommer senare i vår)

LO: 1 079

TCO: 469

Saco: 74

Antal arbetsplatsbesök de gjorde under 2019 (siffror för 2020 kommer senare i vår)

LO: 48 489

TCO: 6 386

Saco: 1 202

Hur stor budget de hade 2019 i miljoner kronor. Inom parentes statliga medel. (siffror för 2020 kommer senare i vår)

LO: 161 088 857 (83 415 800)

TCO: 53 367 115 (20 282 750)

Saco: 7 053 231 (6 189 400)