Det nya byggavtalet gäller på 29 månader och sista avtalsåret är uppsägningsbart. Det ska ge en löneökning på 5,4 procent fram till 30 april 2023 enligt det märke som sattes av parterna inom industrin tidigare i höstas.

Den nya lönen börjar gälla från den 1 december i år, 2020.

Dessutom ingår en pensionsuppgörelse som ger de anställda rätt till pensionsavsättning från lägre ålder än tidigare. Och den extra pensionsavsättningen ökar för samtliga.

Byggnads kallar avtalet för ”historiskt” i ett pressmeddelande. Förbundets ordförande Johan Lindholm är nöjd över att regionala skyddsombud får större befogenheter i och med överenskommelsen.

– Där politikerna gick bet och misslyckades där tog byggnadsarbetarna över. Nu finns det inga stängda grindar längre utan nu har vi tillträde till alla arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal, säger Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads, till Arbetet.

Enligt det nya avtalet får regionala skyddsombud nu tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal, även om det saknas fackliga medlemmar där.

Det har varit en viktig fråga för facken och en fråga som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) misslyckades med att få igenom i riksdagen tidigare i år. Byggnads uppskattar att det handlar om över 1 300 arbetsplatser som omfattas som regionala skyddsombud inte hade tillträde till tidigare.

Även Byggföretagen är nöjda med det nya avtalet.

– Vi har haft som gemensamt mål att skapa en attraktiv, sund och säker byggbransch. Det finns en styrka av att kunna lösa svåra frågor tillsammans. Detta borde kunna ha löst sig utan att använda varsel och hot om strejk. Den verkliga motståndaren är de företag som gör branschen oseriös, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen, i en skriftlig kommentar.

Byggföretagen och Byggnads är också överens om tillsätta arbetsgrupper för att utveckla jämställdheten och man forsätter även arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Resultatet från parternas gemensamma prestationslönegrupp införs även i det nya avtalet. Enligt Byggföretagen innebär det att små och medelstora företag får större inflytande kring planering och arbetsvillkor på arbetsplatsen.