– Våra krav är inte kostnadsdrivande. Vi vill ha ordning och reda byggbranschen. Ändå villkorar arbetsgivarna det med minskat inflytande för oss och direkta försämringar för våra medlemmar.

Det säger Byggnads ordförande, Johan Lindholm, är anledningen till att förbundet nu varslar om strejk.

Arbetsgivarorganisationen, Byggföretagen, menar å sin sida att Byggnads vill ha mer än märket.

– De har varit tydliga med att de vill ha kompensation för perioden innan, från 1 april till sista november. Så de vill definitivt ha mer än märket, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.

Eftersom avtalsrörelsen sköts upp i och med coronapandemin förlängdes i princip alla avtal.

För den tiden ges ingen kompensation enligt avtalet inom industrin, som alltså sätter märket.

Byggnads valde en annan väg och gick inte med på att förlänga avtalet men behöll fredsplikten under tiden. 

Strejken bryter ut, om inte parterna tecknat ett avtal innan, fredag den 27 november klockan 10.00 och omfattar i ett första steg 87 arbetsplatser och cirka 1 400 anställda.

Enligt Johan Lindholm handlar det bland annat om tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden och snabbare processer när underentreprenörer missköter sig.

– Nu har vi pratat om det här så länge så nu är det dags att kroka arm och lösa det här. Men att då komma motkrav som minskar vårt inflytande och komma med regelrätta försämringar, öppna upp arbetstidsmått och annat. Det är mer att likna vid att närma sig de här bolagen som vi vill bli av med, det är inte rätt väg att gå, säger Johan Lindholm.

Mats Åkerlind menar att man visst mött Byggnads krav. Både när det gäller en snabbare process med konstrande underentreprenörer och tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden.

– Vi har lämnat tydliga förslag i alla de frågor som Byggnads velat lyfta. Både när det gäller ordning och reda och arbetsmiljö.

En gammal stridsfråga, som Byggnads strejkade för 2016, handlar om lönesystemet. Byggnads ville behålla ackordslönerna, medan arbetsgivarparten ville få bort dem.

Enligt Johan Lindholm är frågan uppe igen som ett av motkraven från Byggföretagen för att de ska gå med på Byggnads krav.

– Vi har ett lönesystem där vi gör upp om prestationslöner ute på våra arbetsplatser. Och det där vill de nu göra själva. Det handlar om att minska vårt inflytande i de delarna.

Även där har Mats Åkerlind en annan bild. En gemensam arbetsgrupp har hanterat frågan, där man enligt honom varit överens om hur det ska lösas.

– Men så kommer Byggnads nu, efter tre års arbete, fram till att nä, så här vill vi inte ha det. Det här har ingenting med ackordens vara eller icke vara att göra. Bara om hur man kommer fram till lämpliga modeller och på vilket sätt man ska förhandla.

Strejken bryter alltså ut den 27 november om parterna inte kommit överens.

I ett andra steg har Byggnads varslat om strejk för ytterligare 800 medlemmar på drygt 60 arbetsplatser, den 3 och 9 december.