Var tredje arbetsmiljöinspektion sker fortfarande på distans trots att covid-19 inte längre räknas som en allmänfarlig sjukdom. Det visar Arbetets granskning av alla inspektioner från april i år.

Därmed riskerar inspektörerna att missa brister i arbetsmiljön, anser kritiker.

Men distansinspektionerna är ett sätt att effektivisera arbetet, menar Ulrika Scholander som är enhetschef på Arbets­miljöverkets inspektionsavdelning.

Hon är inte orolig för att det ska bli en ”pinnjakt”, där inspektörerna går över till distans bara för att kunna registrera så många inspektioner som möjligt.

– Vi har väldigt tydliga rutiner för vad som räknas som en inspektion. Att bara ringa för att få kompletterande uppgifter är ingen inspektion. En inspektion är när man sitter ner, ofta i ett 1–2 timmar långt möte med arbetsgivaren och skyddsombud. 

Ska följa upp felaktiga ärenden

Vi har hittat ett antal fall där inspektören har försökt ringa arbetsgivaren men inte fått svar, men ändå registrerat det som en inspektion. Har man följt rutinerna då? 
– Det måste vi titta närmare på, för det är ju någon som gör fel i så fall. Det kan vara den mänskliga faktorn, någon som är ny eller någon som inte gör riktigt rätt, för det du beskriver är inte en inspektion.

I ett mejl efter intervjun skriver Ulrika Scholander att hon ska följa upp de ärenden som Arbetet hittat.

Enligt henne görs det bedömningar av alla anmälda olyckor.

Är platsen inte relevant för utredningen handlar det mer om att granska arbetsgivarens rutiner och vad man gör för att det inte ska hända igen. Då fungerar det lika bra på distans.

”Jag är inte särskilt orolig”

– Men om det handlar om till exempel en verkstad och det finns en fysisk maskin och det är det som är olycksplatsen. Då är det absolut så att vi alltid åker ut och tittar på själva olycksplatsen och maskinen.

Vi har hittat exempel, bland annat på SSAB med en maskin, där inspektionen skett på distans. Så det stämmer ju inte.
– Jag kan inte uttala mig om det enskilda ärendet, men det bygger självklart på vad som har inträffat. Det kan vara så att vi vet att det här företaget har de här sakerna på plats eller att vi nyligen har besökt företaget. Så det är mycket som är med i de här bedömningarna.

Ser du ingen risk att inspektörerna missar viktiga detaljer om de inte är på plats?
– Jag är inte särskilt orolig för det. Det är klart att det kan hända, men jag känner mig trygg med att det görs professio­nella bedömningar av om det ska vara fysiskt eller distans.