Barnmorskan Emelie Andersson är inte glad. Larmet från ­förlossningen på Södersjukhuset i Stockholm gav inte alls det resultat hon och kollegorna hoppats på.

Trots alla de arbetsmiljöproblem de lagt på bordet. Stressen och under­bemanningen som lett till ångest, oro och sömnproblem hos barnmorskorna.  

Arbetsmiljöverket hotade initialt också med ett vite på 250 000 kronor om arbetsmiljön inte förbättrades.

Men sedan tog det stopp. Ärendet avslutades. 

Skifte hur Arbetsmiljöverket jobbar

Det som gör barnmorskorna förbannade – och som tycks vara ett skifte i hur Arbetsmiljöverket jobbar – är hur inspek­tionen som avslutade det hela skedde.

Arbets­givaren ansågs leva upp till kraven som ställts – efter en digital ­distansinspektion. 

”Vi tycker inte att det blev tillräckligt utrett. Man kan fråga sig om inspektionerna var tillräckligt omfattande för att de skulle kunna besluta i ett så viktigt ärende”, som Emelie Andersson säger till Arbetet.  

Risker att inte vara på plats

Barnmorskorna på Södersjukhuset är inte ensamma om att reagera på distansinspektionerna.

Flera av de regionala skyddsombud som Arbetet pratat med tar upp riskerna med att inte vara på plats. Att avgörande detaljer kan missas och att arbets­givarens röst får väga allt för tungt. 

Arbetsmiljöverket började jobba med distansinspektioner under pandemin. Rimligt då, när restriktioner gjorde det omöjligt att ta sig ut på arbetsplatserna.

Men trots att restriktionerna nu är borta sker så mycket som var tredje kontroll fortfarande på distans. Många av dem utan att de anställda ens kommer till tals.  

Och det är faktiskt inte okej. Olycksfall på jobbet och brister i arbetsmiljön måste tas på största allvar. Där har Arbetsmiljöverket ett väldigt viktigt uppdrag. Varning för skrivbordsinspektörer.