– Jag har aldrig känt mig så utsatt, så jag slogs för livet.

Så berättade Abdulrazek Mahmud 2021 för Arbetet om när han blev slagen på sin första arbetsdag på ett av Statens Institutionsstyrelsers (SIS) boenden för tvångsvård

Efter två dygn slutade han på jobbet.

– Jag tänker inte riskera livet i den här verksamheten, sa han till Arbetet, som kunde visa att incidenter med hot och våld hade ökat på SIS-boenden.

Två år senare slår nu Arbetsmiljöverket fast att bristerna i arbetet mot hot och våld är stora.

Abdulrazek Mahmud jobbade två dygn på Johannisbergs ungdomshem.

Krav mot över 700 arbetsplatser

Myndigheten har granskat situationen inom SIS, LSS-boenden, HVB-hem, kriminalvård, kollektivtrafik och för butikskontrollanter. Runt tusen inspektioner har gjorts på fyra år.

Nära åtta av tio, 77 procent, av arbetsgivarna har fått krav på att åtgärda brister.

Vanligast är att de ska se över och förebygga risker kopplade till hot och våld. Men man har även sett att rutiner saknas för hur anställda ska agera om en hotfull eller våldsam situation uppstår.

– Vi kan aldrig acceptera att hot och våld blir ett normalt inslag i arbetsmiljön. Arbetsgivarna måste göra det som krävs för att minimera riskerna och här ser vi tyvärr att det finns stora brister, säger Arbetsmiljöverkets projektledare Eva Karsten i ett pressmeddelande.

Ökning sedan 80-talet

Under 2017-2021 orsakades sex procent av alla anmälda arbetsplatsolyckor som ledde till sjukfrånvaro av hot och våld.

Av de 42 människor som förra året miste livet i arbetslivet blev fyra mördade. 

Det är en jättetydlig trend att våld i arbetslivet har ökat sedan 80-talet, sa Sofia Wikman, docent i kriminologi, till Arbetet apropå detta förra veckan.

Hon betonar att ökningen främst har skett i kvinnodominerade yrkesgrupper inom vård, skola och omsorg. Liksom Arbetsmiljöverket lyfter hon vikten av riskbedömningar, men även att det krävs tillräcklig bemanning i välfärdssektorn.

– Det funkar inte med hårdare tag mot den här typen av problem, det måste vara tillräckligt många i de här yrkena.

”Många är väldig arga”

Ett av morden i arbetslivet förra året skedde i november på ett LSS-boende i Enköping. En ung kvinna som arbetade där miste livet.

Efter mordet berättade Kommunals regionala skyddsombud Hedvik Madsen att hon kontaktats av medlemmar som berättat om hur de själva försökt larma om hot och våld på andra arbetsplatser, utan att få gehör.

– Många är väldigt arga över att inte bli lyssnade på, sa hon.

Mordet i Enköping har även lett till en utredning om eventuellt arbetsmiljöbrott, där åklagare bland annat granskar om det funnits tillräckliga risbedömningar.