Mördad av boende. Knivmördad. Mördad av elev. Det är tre av Arbetsmiljöverkets kortfattade beskrivningar i statistiken över hur människor har dött i arbetslivet under 2022.

Enligt Arbetsmiljöverket preliminära statistik i kombination med Arbetets uppgifter dog 42 människor av olyckor eller mord i jobbet 2022.

Någon olycka kan fortfarande tillkomma, någon kan tas bort om utredning visar att det inte rört sig om en arbetsplatsolycka.

Ovanligt med årets statistik över dödsorsaker är att fyra personer har mördats.

Mord utreds som arbetsmiljöbrott

I mars miste två kvinnliga lärare på Malmös latinskola livet när en artonårig elev attackerade dem med yxa. Gärningsmannen har dömts till livstids fängelse, men vill få domen prövad i Högsta domstolen.

I juli knivhöggs SKR:s psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren till döds i Almedalen. Gärningsmannen har dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

I november mördades en ung kvinna som arbetade på ett LSS-boende i Enköping. En man som bodde där har häktats och erkänt mordet. Men i det här fallet utreds även arbetsmiljöbrott. Frågan är om arbetsgivaren har tagit sitt ansvar för att arbetet ska vara säkert.

Skola Malmö
Blommor på Amiralsgatan efter att två lärare blivit knivmördade i mars på Malmö Latinskola i Malmö.

Kriminolog: ”Inte helt oväntat”

– Det är oroväckande. Det är en jättetydlig trend att våld i arbetslivet har ökat sedan 80-talet, men det brukar inte leda till dödsfall, säger Sofia Wikman, docent i kriminologi vid högskolan i Gävle.

Hon betonar att ökningen av våld i arbetslivet främst har skett i kvinnodominerade yrkesgrupper inom vård, skola och omsorg.

– Mot den bakgrunden är det inte helt oväntat att det här skulle ske. Vi lyckas inte stävja utvecklingen utan jag skulle säga att den skenar i takt med att vi har allt färre som jobbar i välfärden.

Sofia Wikman säger att man måste se våldet som en arbetsmiljöfråga så att frågan kommer med i till exempel riskbedömningar och att man måste bemanna mer om man vill vända utvecklingen.

– Det funkar inte med hårdare tag mot den här typen av problem, det måste vara tillräckligt många i de här yrkena, säger hon om våld i välfärdssektorn.

Fordon med i hälften av olyckorna

De flesta dödsfall i arbetslivet har förstås annan orsak än våld. Drygt ett av fyra dödsfall 2022 skedde i trafiken.

Bara i december kostade trafikolyckor fyra liv. Tre av de omkomna var anställda på Skanska och miste sina liv i samma olycka i Staffanstorp i Skåne. Två lastbilar och en personbil var inblandade, de Skanskaanställda åkte i en av lastbilarna. 

Vid drygt hälften av dödsolyckorna har något fordon funnits med. Utöver trafikolyckorna räknas då händelser med arbetsfordon som grävmaskiner.

Bland de övriga dödsfallen finns flera fall- och klämolyckor.

Förra året var motsvarande siffra över antalet döda 44 personer. 

Lista: Dödsolyckor på jobbet 2022