Taxibranschen står inför en tuff utmaning: Att säkerställa det akuta personalbehovet här och nu, samtidigt som yrket måste göras attraktivt för framtiden.

Det är ingen nyhet att de flesta bolag är underbemannade, att det är svårt med rekrytering och att allt fler erfarna förare lämnar yrket. 

De största och viktigaste områdena att arbeta med är, inte oväntat, lönevillkor och arbetsvillkor.

Tjänar långt under medellönen

Förra året, 2021, låg medellönen för anställda i Sverige på 37 000 kronor i månaden, visar statistik från SCB. För taxiförare var motsvarande siffra 25 300 kronor i månaden. Det är långt under medellönen. 

Det är en katastrof att ett legitimerat yrke är så underbetalt att vi inte klarar oss på en heltidstjänst utan konstant tvingas arbeta övertid för att få ihop ekonomin.

Detta minskar tiden för återhämtning och leder till ökad psykisk ohälsa. Att många i branschen dessutom fortfarande måste jobba på provisionsbaserad lön späder på problematiken ytterligare. 

Den stora bristen på taxiförare leder i dag till att arbetsbelastningen på varje enskild förare blir alldeles för hög. Raster och pauser hinns inte med, arbetspassen blir ofta mycket längre än vad som är schemalagt och ett berg av övertidstimmar växer i det dolda. 


Jaime Svensson

Inte koll på avtal och ansvar

Ett av grundproblemen är att uppdragsgivaren, det vill säga beställningscentraler, regioner och kommuner, varken har kunskap om kollektivavtalet eller något arbetsmiljöansvar. Detta är djupt problematiskt och måste förändras.

Sverige har förbundit sig att följa FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 anger globala mål för social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Hur kan vi skapa en hållbar bransch utifrån dessa globala mål? Hur kan vi säkerställa hälsa? Hur kan vi uppnå jämlikhet? Hur jobbar vi med tillväxt och jobb? Minskad ojämlikhet?

Svaret på dessa frågor är ett starkt kollektivavtal som skyddar mot ohälsa och ger förutsättningar för att bli ett attraktivt yrke.

Manuel Gomez

Så vi orkar stanna i yrket

Vi är en stolt yrkeskår som har ett mycket stort ansvar för att våra regioner och kommuner fungerar genom den upphandlade kollektivtrafiken.

Vi utsätts dagligen för hot, våld, trakasserier och arbetsskador. 

Vi har en enormt bred kompetens och är ett viktigt nav i det svenska samhället.

Ge oss betalt därefter och goda förutsättningar för att vilja och orka stanna kvar!