Linda Orrvik, specialistsjuksköterska och huvudskyddsombud hos ambulansföretaget Falck i Stockholm, säger till Sveriges Radio och hon och hennes kollegor i hela Stockholm dagligen utsätts för hotfulla och våldsamma situationer.

– Vi är oroliga för att om ingenting händer snart kommer någon av oss få sätta livet till.

Hon och huvudskyddsombud hos ytterligare två ambulansföretag har informerat sina chefer om att de vill se en handlingsplan för hur jobbet ska bli säkrare. 

Kända risker och hot på adresser

De vill bland annat få information om ifall det finns kända risker för hot och våld på adresser de larmas ut till.

Om de inte får gehör kan de komma att lägga skyddsombudsstopp, enligt Sveriges Radio.

Arbetsgivarna har nu kallat till ett möte och hoppas kunna ta fram en gemensam handlingsplan.