I dag finns 270 inspektörer på Arbetsmiljöverket. Fram till juli 2024 ska de bli 40 fler.

Samtidigt ska de som jobbar mot brott och fusk i arbetslivet utökas till 60 personer. I dag jobbar 20 inspektörer med arbetslivskriminalitet.

De inspektörerna ska jobba tillsammans med andra myndigheter i de sju nya regionala centren som i år och nästa år startas upp runtom i landet.

– Vår erfarenhet visar att vi myndigheter är mer effektiva tillsammans, när vi kan angripa oseriösa företag från flera håll. Den här typen av brottslighet ökar tyvärr i vissa branscher och vi kan aldrig acceptera att människor utnyttjas och far illa på jobbet, säger Arne Alfredsson, chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Anställer från olika branscher

Men Arbetsmiljöverket söker även andra inspektörer med erfararenheter från olika branscher som bygg, logistik, vård och omsorg, teknik, yrkeshygien och myndighetsutövning.

Den som anställs ska få gå en internutbildning och bli specialist på att inspektera arbetsmiljö.

– Vi ser fram emot att kunna öka antalet inspektioner. Det gäller inte bara inom arbetslivkriminalitet, utan även inom andra områden där vi ser stora arbetsmiljörisker, till exempel inom vård och omsorg. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Pia Zätterström, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket i samma pressmeddelande.

Här kommer de nya centren mot arbetslivskriminalitet finnas

De ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. De ligger i Umeå, Uppsala, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö.