Skatteverket, Polisen och Arbetsmiljöverket ska senast i sommar komma igång med två regionala center där de arbetar tillsammans mot arbetslivskriminalitet.

De nya myndighetsgemensamma kontoren ska fungera som nav, med fokus på gemensamma kontroller.

Under resten av 2022 och 2023 ska antalet center öka till minst sju runt om i landet och fler myndigheter ansluta sig.

– Man går in med konkreta åtgärder och det är så oerhört välkommet. Vi måste få till stånd åtgärder som faktiskt fungerar mot arbetslivskriminalitet och det här ser vi som ett mycket bra första steg, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Finns redan i Norge

Sedan 2018 har åtta myndigheter haft i uppdrag att arbeta ihop och göra gemensamma kontroller mot arbetslivskriminalitet. Nu på onsdagseftermiddagen presenterar regeringen ett uppdrag på ytterligare två år, där det ingår att starta de nya regionala kontoren.

Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) säger till Arbetet att det är ett sätt att ta det tidigare samarbetet vidare.

– En fysisk struktur och lokala hållpunkter kommer vara till hjälp i planering och genomförande och i arbetet med att få fler och bättre kontroller.

Kontoren är tänkta att bli kvar även på längre sikt. De upprättas med inspiration från Norge där man sedan 2015 har liknande så kallade A-krimcenter.

Sekretessregler ses över

När de svenska myndigheterna har rapporterat slutsatser från sin tidigare samverkan har de gång på gång lyft att sekretessregler står i vägen för att utbyta information på ett sätt som gör samarbetet mer effektivt.

– Vi har sett att det har varit ett stort hinder att man inte kan dela ärenden med varandra på ett smart sätt, säger också Susanna Gideonsson.

Nu sägs från regeringen att det finns utrymme för mer informationsutbyte inom nuvarande regler. Myndigheterna får i uppdrag att ta fram metodstöd för detta.

Samtidigt pågår en utredning om sekretessregler som ska slutredovisas till regeringen senare i år.

– Regeringens uppfattning är att vi ska ta bort omotiverade sekretesshinder som försvårar myndighetssamverkan, säger Johan Danielsson.

Åklagarmyndigheten ny i gruppen

Myndigheterna har även lyft att hela rättskedjan behöver stärkas, att det finns risk att utökade gemensamma kontroller inte får tänkta konsekvenser om det tar för lång tid för enskilda myndigheter att sätta in sanktioner.

– Regeringen har gjort flera satsningar på att förstärka hela rättskedjan för att få kortare tider, säger Johan Danielsson och lägger till att man följer frågan kontinuerligt. 

Han betonar också att en förändring som sker nu är att Åklagarmyndigheten läggs till bland de myndigheter som samverkar.

Upprörd över utnyttjande

Arbetslivskriminalitet är ett brett begrepp för bland annat människoexploatering och brott mot arbetsmiljö- och skatteregler.

– Det man blir mest emotionellt upprörd över är när man hänsynslöst utnyttjar människor, säger Johan Danielsson om vad som upprör honom mest.

– Det första som är allra, allra viktigast för oss är att man inte utnyttjar människor, säger Susanna Gideonsson.

Men de konstaterar att kriminaliteten också drabbar samhället som förlorar skatteintäkter och seriösa företag som slås ut av oschysst konkurrens.

Myndigheterna som samverkar:

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket

Ekobrottsmyndigheten

Försäkringskassan

Jämställdhetsmyndigheten

Migrationsverket

Polismyndigheten

Skatteverket

Åklagarmyndigheten (läggs till av regeringen nu)