Jobbet för de bägge studenterna från Bangladesh på en restaurang i Norrköping utvecklade sig snabbt till en mardröm.

Utöver mat och bostad ska de ha blivit lovade hundra kronor i timmen i lön. Men någon lön fick de inte och arbetsdagarna var elva till tolv timmar långa, upp till sju dagar i veckan.

I slutet av 2019 dömdes arbetsgivaren i tingsrätten till åtta månaders fängelse för att ha exploaterat paret i sin verksamhet.

Det var första gången någonsin en arbetsgivare dömts för det nya brottet människoexploatering som fördes in i lagen under 2018.

Krögaren friades från brott

Men domen överklagades och hovrätten höll inte med. Krögaren friades från brott eftersom hovrätten inte ansåg att förutsättningarna för brottet människoexploatering var uppfyllda.

Hovrätten ifrågasatte inte att paret blivit lurade om villkoren för sin anställning, vilket beskrivs i domen som ”i högsta grad förkastligt”.

Däremot tyckte hovrätten inte att de hade befunnit sig i en ”svår situation” på det sätt som lagen avser. Domen slog fast att de tillhör bangladeshisk medelklass, kommit till Sverige för att studera och varit i en liknande situation som andra svenska studenter när de träffade arbetsgivaren.

HD: Mannen är skyldig

Nu har fallet till sist avgjorts i Högsta domstolen, HD, vars dom blir vägledande för framtida exploateringsfall. Enligt HD var restaurangägarens agerande människoexploatering i lagens mening.

Enligt domen fick chefen studenterna att arbeta under uppenbart orimliga villkor genom att utnyttja deras svåra situation och vilseleda dem. HD har i domen också vägt in att chefen hotat med att studenterna skulle bli utvisade om de inte gjorde som han ville.

Den svåra situationen förstärktes genom att paret bodde i en bostad som tillhandahölls av arbetsgivaren.

”Risken att stå utan bostad måste ha framstått som en mycket bekymmersam omständighet”, skriver HD.

Enligt HD har gärningen ett straffvärde som motsvarar fängelse i fyra månader.

Mannen döms dock till villkorlig dom eftersom gärningen, enligt domstolen, inte inneburit en ”så påtaglig integritetskränkning” att fängelse är aktuellt. Han har inte heller dömts för liknande brottslighet tidigare, argumenterar HD i domen.