Innan nästa sommar väntas förslag om hur informationsutbyte mellan myndigheter kan underlättas i arbetet mot arbetslivskriminalitet. Det uppger presstjänsten hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till Arbetet.

Både myndigheter och arbetsmarknadens parter har sedan tidigare efterfrågat en sådan översyn.

Under torsdagen gick arbetsmarknadsministern ut med att en ny delegation ska arbeta mot arbetslivskriminalitet. 

– Aktörer som begår brottslighet i arbetslivet kombinerar ofta regelöverträdelser inom flera områden. Därför är samordning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och relevanta aktörer av central betydelse, säger hon i ett pressmeddelande.

Förslaget om en delegation fanns med när regeringens utredare Mikael Sjöberg i januari presenterade sina förslag om insatser mot arbetlivskriminalitet.

Han uppmanade även regeringen att skyndsamt tillsätta en ny utredning för att se över sekretesslagstiftningen, då den hindrar myndigheter från att exempelvis tipsa varandra om vilka arbetsplatser det finns skäl att kontrollera. 

Nu skriver presstjänsten hos Eva Nordmark till Arbetet att finansministern, parallellt med införandet av den nya delegationen, har utsett en utredare som ska kartlägga myndigheternas möjligheter till informationsutbyte.

Utredaren ska också föreslå regeländringar som kan leda till mer ändamålsenligt och effektivt utbyte av information. 

Utredningen ska, enligt uppgifterna, bedriva ett skyndsamt arbete och ambitionen är att förslag ska kunna presenteras innan nästa sommar. ”Finansministern kommer att återkomma inom kort med närmare besked om formerna för utredningen” uppger presstjänsten.

Sedan 2018 har åtta myndigheter haft i uppdrag av regeringen att samverka mot brott i arbetslivet. De har gång på gång lyft just att deras arbete bromsas av att de inte kan utbyta information med varandra.

I januari liknade Skatteverkets specialist Pia Bergman, i en intervju med Arbetet, samverkan vid en bil med pyspunka där sekretessen är det som får luften att gå ur. 

I en kommentar till beskedet om att regeringen tillsätter en ny delegation säger Mattias Dahl, vice ordförande på Svenskt Näringsliv, att det är bra att åtgärder vidtas. Han fortsätter:

– Arbetsgivare, fackföreningar och myndigheter har länge efterfrågat krafttag. Regeringen behöver göra mer. Den enskilt viktigaste åtgärden är att minska sekretessen mellan myndigheter så att dessa kan göra sitt jobb.

Även LO har efterfrågat ändrade sekretessregler.

Delegationen som regeringen samtidigt avser att tillsätta ska, enligt pressmeddelandet, ledas av en arbetande ordförande och bistås av ett kansli. Arbetsmarknadens parter ska särskilt bjudas in att medverka i arbetet.