Skatteverket kan inte tipsa om vilka företag man bör besöka när myndigheter gör gemensamma kontroller i jakt efter arbetslivskriminalitet. 

Trots att åtta myndigheter samverkar i frågan är det till allra största del Polisen och Arbetsmiljöverket som styr var besöken ska genomföras, bland andra Skatteverket hindras av sekretessregler.

Det konstaterar regeringens utredare Mikael Sjöberg i den rapport som lämnades till arbetsmarknadsministern i måndags

Det är långt ifrån första gången frågan om att sekretessregler gör samarbete mot arbetslivskriminalitet otympligt kommer upp.

– Vi har sagt det på alla sätt, säger Pia Bergman, som leder arbetet för Skatteverkets räkning och som är frustrerad över att förslag om ändrade regler inte är på plats.

Hon och de samverkande myndigheterna har lyft frågan upprepade gånger under flera år.

Hade du hoppats att det skulle komma ett konkret förslag om ändrade sekretessregler nu när Mikael Sjöbergs utredning överlämnades?
– Jag har slutat tro på tomten, men hoppas kan man ju alltid. Jag hade hoppats att regeringen skulle sagt att nu snabbutreder vi det här.

Mikael Sjöberg rekommenderar regeringen att skyndsamt tillsätta en utredning om hur myndigheterna ska kunna dela mer information med varandra. Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) lämnade i måndags inget besked om ifall det kommer att ske.

Sedan tre år ger regeringen åtta myndigheter stöd för gemensamt arbete mot arbetslivskriminalitet. Nu förlängs uppdraget och det ekonomiska stödet. Ett motkrav är att antalet kontroller ska öka.

– Jag tycker också att vi ska göra fler kontroller, men vi vill göra fler och träffsäkra kontroller, säger Pia Bergman på Skatteverket.

Hon menar att resurserna inte används på bästa sätt i nuläget och pekar bland annat just på att Skatteverket inte kan vara tydliga inför andra myndigheter om var de ser att det finns fog för kontroller.

Det handlar också om att inte kunna delge varandra om man misstänker brister inom andra myndigheters område. 

Pia Bergman är samtidigt glad att projektet förlängs.

– Begränsningarna är frustrerande, men det är bättre göra detta än ingenting alls.

Hon säger att man framöver ska jobba mer förebyggande än tidigare, bland annat genom samverkan med arbetsmarknadens parter.

Pia Bergman poängterade även på en pressträff för ett år sedan önskan om ändrade sekretessregler.

På frågan om det inte finns en problematik rörande integritet svarade hon:

– Jo men jag tror att den diskussionen är, om man får säga så, floskelbaserad. Att man egentligen inte har satt sig in i vad vi pratar om när vi säger att vi har sekretesshinder. Vi begär inte att all information ska delas med alla myndigheter. Men det vi upptäcker som är relevant för en annan myndighets verksamhetsutövning ska vi kunna lämna över direkt.