Utländska byggnadsarbetare med låga löner finns på byggen över hela Sverige, även där beställaren är en kommun eller ett kommunalt bolag – något som Arbetet har givit exempel på.

Paulina Brandberg, ansvarig i regeringen för arbetsrätt och arbetsmiljö, ser allvarligt på att oseriösa arbetsgivare gör det svårare för seriösa företag att konkurrera, och att offentliga medel i en del fall går till att finansiera brottslig verksamhet.

– Den viktigaste för att komma åt det här är att myndigheter samverkar mer. Det här är inte bara en fråga för rättsväsendet.

Samverkan mot arbetslivskriminalitet

Redan under den förra regeringen inleddes samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Polisen, Skatteverket och andra myndigheter mot arbetslivskriminalitet. Center där myndigheterna arbetar ihop har öppnats i Göteborg och Umeå, och är på gång på fler orter.

Den här satsningen vill den nuvarande regeringen fullfölja.

– Vi har nyligen remitterat ett förslag om ökat informationsutbyte mellan myndigheterna, en förutsättning för att de ska kunna samverka mer, säger Paulina Brandberg.

”Enklare att kontrollera leverantörer”

Ett särskilt problem är att skattepengar går till oseriösa företag när de tilldelas offentliga kontrakt.

– För att hindra det vill vi göra det enklare att kontrollera att leverantörer till offentlig sektor inte har gjort sig skyldiga till brott eller andra oegentligheter, säger Paulina Brandberg.

Regeringen vill se ett nytt kontrollsystem, där myndigheter som upphandlar snabbt ska kunna slå på tilltänkta leverantörer och få veta om de har misskött sig.

En utredning om det nya systemet och vilka uppgifter det kan innehålla ska vara klar efter sommaren 2023.