Drygt varannan person som gått färdigt Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha i tolv månader har börjat om samma tjänst igen. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. 

Totalt handlar det om 5 748 av 11 330 personer som fått ett nytt beslut och som därför ska gå totalt två år hos en jobbcoach. 

En arbetsförmedlare som vill vara anonym jämför situationen i dag med fas 3 som alliansregeringen införde och som kritiserades för att arbetslösa satt av tiden med meningslösa uppgifter. 

– Det handlar om förvaring, säger han.

Hjälp av privata coacher

Enligt honom handlar det om brist på alternativ. Det saknas helt enkelt andra aktiviteter att placera de långtidsarbetslösa i.

– Så jag är inte förvånad. 

Arbetet har tidigare avslöjat att arbetslösa kunde fastna i insatsen Stöd och matchning i upp till 39 månader – trots att maxgränsen då var nio månader. Även i den nya tjänsten Rusta och matcha som ersatte Stöd och matchning får deltagare gå tjänsten flera gånger. 

I den nuvarande tjänsten får arbetslösa hjälp av fristående, oftast privata, jobbcoacher med att hitta jobb eller studier.

På Arbetsförmedlingens sajt svarar myndigheten på frågan hur länge Rusta och matcha varar. Svaret blir att Arbetsförmedlingen tar beslut om sex månader åt gången och maximalt kan du delta i Rusta och matcha i tolv månader.”

Men det stämmer alltså inte. De som inte hittat jobb eller studieplats under den här tiden utan gått klart de tolv månaderna kan gå tjänsten igen. 

Risk för ”parkering”

Ser man till de som fullföljt hela året börjar hälften om. De har därmed redan gått tolv månader men får sedan gå lika länge igen. 

Totalt en period på två år. 

I debatten om privatiseringen av Arbetsförmedlingen har risken för så kallad parkering varit återkommande, en misstanke som även lyftes i en rapport från myndigheten i höstas. Det innebär att jobbcoacher inte ger arbetslösa med sämre jobbchanser det stöd de har rätt till. I stället blir de kvar så att coacherna kan tjäna pengar på dem. 

Men om det handlar om parkering i just det här fallet är för tidigt att svara på, menar Malin Blomgren, sektionschef för tjänsteutveckling på Arbetsförmedlingen.

Hon säger att tjänsten har en bredare målgrupp än tidigare liknande tjänster, alltså att de som går Rusta och matcha står längre från arbetsmarknaden. Därför anser hon att arbetslösa kan behöva gå om tjänsten flera gånger. 

Tanken från början var att arbetslösa ska gå i ett år men Malin Blomgren säger att det görs en ny bedömning efter den tiden. 

Bedöms av datorprogram

Bedömningen görs dels av ett datorprogram som avgör hur lätt eller hur svårt den arbetssökande har att få jobb, dels av en arbetsförmedlare som pratar med den arbetssökande. 

– Det här är en ganska bred tjänst, så det kan ha varit mer matchning under den första perioden. Sedan kanske leverantören tänker om och ser att det är behov av lite mer rustande insatser, säger Malin Blomgren. 

Med matchning menar hon att faktiskt hitta jobbet och få det. Med rustande insatser sådant som gör en mer attraktiv på arbetsmarknaden, som cv-skrivande, språkstöd, praktik och vissa kortare utbildningar.

En rapport från Arbetsförmedlingen från i oktober visar dock att kortare utbildningar inte används av jobbmatcharna. Insatser hos andra aktörer, alltså exempelvis praktik, används också väldigt begränsat.

– Även vi funderar på vad är det som gör att leverantörerna i det läget inte ser en möjlighet att använda sig av de insatserna.

SIFFROR:

Totalt 27 566 personer började så pass tidigt i KROM (Kundval rusta och matcha) att de kan ha hunnit gå maxtiden på 12 månader.

11 330 av de 27 566 personerna har fullföljt tjänsten på 12 månader.

Övriga hoppade av, fick jobb eller gick i pension. Eller fick en annan åtgärd från Arbetsförmedlingen.

Av de 11 330 personer som gick klart har 5 748 påbörjat tjänsten igen efter att den avslutats (51 procent).

Siffrorna gäller för personer som påbörjat KROM någon gång mellan april 2020 och oktober 2021. Vi har valt att avgränsa på det sättet eftersom det täcker alla de deltagare som haft möjlighet att hinna gå en full period på 12 månader.