Ahed Al Khalif i Malmö deltog i Stöd och matchning två gånger. För hennes del ledde det inte någonstans.

ARBETET GRANSKAR. Vissa nästan kräks på det. De säger att de inte orkar längre.

Så beskriver en anonym arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen reaktioner från arbetslösa som fastnat i insatsen Stöd och matchning hos sköts av olika externa företag.

Arbetsförmedlaren lägger till: ”Går de inte med på att gå en omgång till mister de ersättningen”. 

Flera arbetsförmedlare som Arbetet pratat med är frustrerade över att arbetslösa fastnar i ett slags ekorrhjul. En del upplever stödet som tandlöst.

Arbetsförmedlarna vill alla vara anonyma, en av dem säger att de inte får uttala sig om externa leverantörer. Han säger att leverantörerna mest ser arbetslösa som en inkomstkälla. Att de främst ringer för att kontrollera att de arbetssökande skriver sina cv:n.

Och att leverantörerna sällan hittar jobb till människor som står längre bort från arbetsmarknaden. 

Maxgräns på 6-9 månader

Maxgränsen för att delta i insatsen är mellan sex och nio månader. Men siffror som Arbetet fått ut från myndigheten visar att många arbetslösa får delta flera gånger. De får alltså ”börja om”.

Under de senaste tre åren har mellan 26 och 30 procent av dem som fått Stöd och matchning deltagit minst en gång tidigare.

Arbetet har även genom de anonyma källorna tagit del av interna uppgifter från Arbetsförmedlingen. Där hittar vi många exempel på människor som fastnat i Stöd och matchning, till och från, de senaste åren.

Vad är stöd och matchning?

Genom insatsen Stöd och matchning kan den arbetslösa bland annat få hjälp med ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, studiebesök, språkundervisning.

En man i 60-årsåldern har deltagit i sammanlagt i 39 månader, det vill säga över tre år. En kvinna i 40-årsåldern har gått i omgångar under totalt två år. En annan man som är runt 60 år har varit med i 30 månader. 

En förklaring till det här ekorrhjulet är enligt en av arbetsförmedlarna att det inte finns så många alternativ att välja på i dag. ”Det är därför långtidsarbetslösheten växer så mycket, vi har så få verktyg. Och få arbetsgivare är intresserade av långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen kan inte trolla med knäna.”

Så många går insatsen fler gånger

Källa: Arbetsförmedlingen

Långtidsarbetslösa ökar

Att andelen långtidsarbetslösa ökar snabbt är just nu den stora knäckfrågan för svensk arbetsmarknad. De senaste siffrorna visar att närmare häften, 46 procent, av de arbetslösa nu varit utan jobb i mer än tolv månader. Det är gränsen för att räknas som långtidsarbetslös. 

Stöd och matchning är tänkt för dem som kan få ett jobb eller börja studera när de deltagit. De externa jobbcoacherna anlitas för att ”snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete”. ”Innovativ metodik för att bryta arbetslöshet”. Det är vad myndigheten skriver att den vill ha av de utomstående jobbcoacherna. 

Som exempel nämns ”hjälp med att hitta och söka jobb”, studiebesök och kortare utbildningar. Ändå är det skriva cv och personligt brev som deltagarna ofta nämner när Arbetet frågar vad de gör om dagarna.

– Det är ett system där man bygger in stora problem. Det handlar också om en syn på arbetslösa, att de ska skriva cv för att få pengar även om det är meningslöst. I stället för att ta ett helhetsgrepp om personens situation och mobilisera samhällsresurser, säger Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati.

Fick bara lära sig CV

Anna, som bor på en mindre ort och inte vill vara med i tidningen med efternamn, har varit med i Stöd och matchning vid tre tillfällen sedan 2015.

– Det var jättetrevligt och så, men det enda man fick lära sig vara att göra cv. Och det blev några praktikplatser, men inget som ledde någonstans.

30-åriga Ahed Al Khalif i Malmö har deltagit i Stöd och matchning två gånger. Ingen av omgångarna ledde till vare sig jobb eller studier.

Sedan fick hon i stället hjälp direkt av Arbetsförmedlingen, som driver ett särskilt projekt för just nyanlända kvinnor. Genom det fick hon både praktikplats och så småningom heltidsjobb på en chokladfabrik.

– Jag fick jättemycket hjälp av Arbetsförmedlingen, och har ett riktigt jobb nu och får lön. Jag jobbar varje dag, säger hon och berättar att hon kom till Sverige från Syrien för fem år sedan, där hon var hemmafru.

Från Stom till Krom

Tjänsten Stöd och matchning, Stom, infördes hos Arbetsförmedlingen 2014. Den baseras på lagen om valfrihetssystem, Lov. Arbetslösa väljer en extern aktör som godkänts av Arbetsförmedlingen, ett företag eller en ideell organisation, som ska hjälpa dem att hitta jobb eller studier. Tjänsten är till för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Myndigheten avgör vem som har behov av att delta. Leverantörerna får en fast ersättning, men också mer pengar om de lyckas hitta jobb eller studier åt deltagaren. 

I början av 2020 inleddes arbetet med att ersätta Stom med Krom, som står för Kundval rusta och matcha. Det ska vara infört i hela landet mot slutet av i år. För närvarande används Krom i 85 kommuner. Krom ingår i omgörningen av Arbetsförmedlingen, som var en del av januariavtalet. Där slogs fast att Arbetsförmedlingen ska ha fortsatt myndighetsansvar, men externa aktörer ska ”matcha och rusta” arbetslösa. Arbetslösa kan delta längre i nya Krom (upp till ett år) än i gamla Stom (nio månader). En större del av ersättningen till Krom-leverantörerna är resultatbaserad. En annan skillnad är att arbetsförmedlarna använder en bedömningsrobot för att avgöra vem som ska gå Krom. 

Facket: Oklart ansvar

Vem som har det långsiktiga helhetsansvaret när en arbetslös återvänder efter en insats är oklart i reformeringen av Arbetsförmedlingen, anser Åsa Johansson som är fackförbundet ST:s ordförande på myndigheten. Hon säger att frågetecknen när det gäller omgörningen bara blir fler och fler.

– I de privata leverantörernas avtal ingår inte att planera, exempelvis fem år framåt. Utan bara när den arbetslösa är inskriven i tjänsten. 

Hon anser att just ett helhetsansvar är avgörande för dem som har svårast att få jobb. Det vill säga den grupp som växer just nu.

En annan av myndighetens tjänstemän, med lång erfarenhet av arbetsförmedling, frågar sig om arbetslösa verkligen behöver ”matchas och stödjas” på heltid i flera månader, ibland i flera omgångar.

Personen säger att signalerna från arbetsmarknadsdepartementet är tydliga: Fler arbetslösa ska få hjälp av de utomstående jobbcoacherna. Det framgår också i regeringens regleringsbrev till Arbetsförmedlingen för 2020. 

Tjänstemannen säger att reformeringen av Arbetsförmedlingen är en förklaring till inriktningen. Långtidsarbetslösheten en annan.

– Den är på väg att bli ett historiskt stort problem.

Flera fastnar i årtal

Ett urval av personer som fastnat i Stöd och matchning, enligt arbetsförmedlares uppgifter till Arbetet.

Privat matchning ökar 

Enligt januariavtalet ska privata jobbcoacher sköta matchningen av arbetslösa. 

Ett steg mot det är en snarlik tjänst som ska ersätta stöd och matchning. Den heter Kundval rusta och matcha, och förkortas Krom. I slutet av året ska Krom erbjudas arbetslösa i hela landet. 

– Jag ser stora risker nu när det här ska bli ett fullskaligt system. Det som sker är en privatisering av en gigantisk samhällsuppgift, säger Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati.

Men, så är regeringen inte längre helt stabil. Och januariavtalet finns inte längre rent formellt. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), svarar Arbetet att regeringen fortsätter förhandla för lösningar som ska få stöd i riksdagen.

– Vad gäller Arbetsförmedlingen så kommer vi att återkomma med besked längre fram. Tills vidare gäller även de uppdrag Arbetsförmedlingen har enligt sin instruktion och styrning i årets regleringsbrev, skriver hon i ett mejl.

Ali Esbati från Vänsterpartiet säger att han är ”mycket orolig för arbetsmarknadspolitiken framöver”.

– Hela reformeringen av Arbetsförmedlingen har varit genuint feltänkt. Jag tror att vi kommer blicka tillbaka och se att det här var ett av de stora problemen som skapats av en ideologiskt fyrkantig bild, säger han.

På Arbetsförmedlingens webbsajt kan arbetslösa som anvisats till Stöd och matchning eller Kundval rusta och matcha själva välja bland ett antal leverantörer. I till exempel Karlstad med omnejd finns det 121 leverantörer.

”Föredrar aktivitet framför inaktivitet”

Mattias Andersson är biträdande verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen. Han säger att det inför ett beslut om en insats alltid görs en bedömning utifrån individens behov.

Är det ett problem att arbetslösa blir kvar i insatsen på det här sättet?
– Nej, jag ser det inte som ett problem. Vi föredrar aktivitet framför inaktivitet så att man så snabbt som möjligt ska komma ut i arbete och studier.

Tanken med insatsen är att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Hur ser du på att vissa personer deltagit upp till 39 månader?

– Jag känner inte till exempel på 39 månader, men vi ser att majoriteten har anvisningar utifrån det som är tänkt. I vissa fall kan individen ha behövt en längre anvisning av olika orsaker.

Även om deltagare kan  ”börja om” i insatsen finns ändå en maxgräns för hur länge deltagare får gå Stöd och matchning – sex eller nio månader beroende på vilket behov personen har. Det förklarar Mattias Andersson så här:

– Vi jobbar ständigt med att utveckla våra matchningstjänster och då tittar vi på vad som är en rimlig period för tjänstens innehåll och syfte och då har vi i det här fallet bedömt att det är rimligt.

Svårt med hjälp från AF

Anna, som deltagit flera gånger i Stöd och matchning, blev ändå till slut nöjd. Den tredje gången hon deltog, i mars 2020, precis när pandemin bröt ut, fick hon ett jobb på ett företag som sysslar med kundsupport.

Jobbet var ett tips från den leverantör som hon inte ens hade hunnit börja insatsen hos. Där jobbar hon kvar än i dag.

– När man väl får rätt person som har kontakter är det ju jättesmidigt. Jag tror inte att jag hade fått jobbet annars. På vanliga Arbetsförmedlingen får man ju bara sätta sig framför en dator. Man får ingen annan hjälp.

Besluten som har påverkat Arbetsförmedlingen

2018
December: M/KD-budgeten röstas igenom i riksdagen i stället för den som Löfvens övergångsregering lagt. Anslagen till Arbetsförmedlingen minskar kraftigt. 

2019
Januari:Arbetsförmedlingen varslar om uppsägning av 4 500 tjänster på grund av mindre pengar. 
Januari: Januariavtalet skrivs under av S, MP, C och L. Punkt 18 slår fast att till 2021 ska matchning mellan arbetssökande och lediga jobb skötas av externa aktörer, som till exempel företag.
Mars: Arbetsförmedlingen går ut med att 132 av 238 kontor ska läggas ner. 
December: Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna drar tillbaka sitt misstroendehot efter att regeringen pausat myndighetsförändringarna ett år. 

2020
Mars: WHO deklarerar att covid-19 är en pandemi. Samhällen stängs ner i hela världen, vilket till en början lamslår flera delar av arbetsmarknaden.
April: Arbetsförmedlingen börjar införa tjänsten Kundval Rusta och matcha, Krom, enligt uppdrag från regeringen.
September: I höstbudgeten får myndigheten extra anslag för 2021 för att klara pandemins påverkan på arbetslösheten. Men det blir inte så mycket extra om man ser till tidigare neddragningar. 

2021
Maj: Arbetsförmedlingens siffror visar något historiskt: Nästan hälften av alla inskrivna är långtidsarbetslösa. Klyftan mellan dem som har och dem som inte har jobb vidgas.
Maj: Efter tidigare storvarsel och kontorsnedläggningar har myndigheten 2 300 färre anställda än i början av 2019. 130 kontor har stängts.
Juni: Regeringskris och januari­avtalet upplöses. Framtiden för Arbetsförmedlingen är oklar.